menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
ekoporady Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, 42 632 03 11
fax 42 291 14 50, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Oddziały terenowe:

Oddział w Krakowie
kom. 519 326 986
e-mail: krakow@zrodla.org.pl


Oddział w Warszawie
kom. 519 326 983
e-mail: warszawa@zrodla.org.pl


Oddział w Katowicach
kom. 519 326 991
e-mail: slask@zrodla.org.pl


1% zbieramy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


stat4u Nasza strona na Google Plus Nasz profil na Facebooku


edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
Projekty bieżące:

- Edukacja globalna dla najmłodszych (III edycja)
- Postaw na rozwój! Zrównoważony! (II edycja)
- W dziką stronę
- Woda nas uwodzi
- Ekologia mieszczucha - interaktywny kalendarz ekologiczny
- Bardzo Zielone Szkoły
- Łódzka Edukacja Ekologiczna
- Warszawska Edukacja Ekologiczna
- Śląska Edukacja Ekologiczna
- Małopolska Edukacja Ekologiczna


Pobierz broszurę - informator o aktualnych projektach


- Archiwum projektów

. . .

PROJEKTY BIEŻĄCE:

Edukacja globalna dla najmłodszych (III edycja)

Trzecia edycja projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich nauczycieli. Przybliżając dzieciom kulturę Azji, Afryki i Ameryki Południowej i Środkowej, pragniemy ukazywać różnorodność, ale i podobieństwa regionów świata, a przez to – pobudzać do solidarności międzyludzkiej już najmłodszych. W ramach projektu rozbudowany zostanie pakiet edukacyjne ze scenariuszami zajęć, grami dydaktycznymi i zabawami. Przygotowane sotaną również materiały edukacyjne na tablice interaktywne. Planowane są szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla dzieci. Czas realizacji lipiec-grudzień 2014. Koordynacja: Marta Karbowiak.
Więcej informacji na stronie www.globalna.edu.pl.

Postaw na rozwój! Zrównoważony! (II edycja)

Projekt skierowany zarówno do edukatorów i edukatorek, jak i do nauczycieli i nauczycielek (ta część działań przewidziana jest na 1. połowę 2015 roku). W ramach projektu odbędą się dwie edycje kursu internetowego, Szkoła Trenerów Edukacji Globalnej, szkolenia dla nauczycieli, wydamy też materiały edukacyjne i przeprowadzimy bezpłatne warsztaty w 100 szkołach. Czas realizacji: lipiec 2014-czerwiec 2015. Koordynacja: Ewa Kamińska-Bużałek
Więcej informacji na stronie www.globalna.edu.pl.

W dziką stronę

Podczas realizacji projektu zachęcać będziemy dzieci, nauczycieli, rodziców i animatorów do wypraw w przyrodę i przeszkolimy nauczycieli i edukatorów ekologicznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education. Projekt składa się z kilku etapów:
 • konferencja poświęcona edukacji terenowej 27-28 września 2014
 • Szkoła Trenerów Terenowej Edukacji Ekologicznej (27 września - 4 października 2014)
 • Trzydniowe szkolenia terenowe dla nauczycieli (jesień 2014)
 • Cykle zajęć obejmujące pięć 5-godzinnych warsztatów terenowych dla dzieci ze 120 szkół (wiosna 2015)
 • Leśne Szkoły - pięciodniowe wyjazdy z intensywnym programem ekologiczno-przyrodniczym dzieci (jesień 2015)
 • Wydanie zbioru scenariuszy zajęć i poradnika edukacji terenowej
 • Konferencja zamykająca (zima 2015/2016)
 • Seminaria upowszechniające efekty projektu połączone z pokazem filmu-reportażu z projektu i dystrybucją książek (wiosna 2016) Czas realizacji lipiec 2014-kwiecień 2016. Koordynacja: Agnieszka Gaszyńska.
  Więcej informacji na stronie eko.edu.pl.

  Woda nas uwodzi

  Projekt będziemy realizować od sierpnia 2013 do października 2014 roku. Celem projektu jest zwrócenie uwagi odbiorców na znaczenie wody słodkiej i propagowanie zrównoważonej gospodarki zasobami wody. Projekt składa się z części skierowanej do placówek oświatowych: przedszkoli i szkół wszystkich poziomów (opracowanie sestawów scenariuszy zajęć o wodzie dla 5 poziomów nauczania, przeprowadzenie zajęć w placówkach, organizacja szkolnych gier o wodzie) oraz części skierowanej do szerokiego grona odbiorców opierającej się przede wszystkim o wodne gry miejskie i portal poświęcony wodzie. Koordynacja: Ewa Kamińska-Bużałek i Magdalena Piekunko.
  Więcej informacji na stronie woda.edu.pl.

  Ekologia mieszczucha - interaktywny kalendarz ekologiczny

  Projekt będziemy realizować od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku. Celem projektu jest uświadomienie odbiorcom, że życie w mieście może oferować funkcjonowanie w środowisku o wysokiej jakości, a rozwiązaniem problemu niezrównoważonych miast nie jest ucieczka na przedmieścia, lecz praca nad „zazielenianiem” terenów zurbanizowanych i kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców.
  Wszystkie działania projektu opierają się o ideę internetowego kalendarza ekologicznego mieszczucha. Chcemy wykorzystać kalendarz ekologiczny jako narzędzie służące zmianie postaw zarówno indywidulanych osób, jak i placówek oświatowych czy firm. Kalendarz będzie wyjaśniał pochodzenie święta, znaczenie problemu, do którego się odnosi, a przede wszystkim stawiał przed odbiorcami ekologiczne wyzwania. Kalendarz – będący stroną internetową – obejmie wszystkie spopularyzowane „dni ekologiczne”, popularne święta i ważne dni (które nie są związane z ekologią, ale można je obchodzić, redukując swój ślad ekologiczny) oraz dodatkowe dni w okresach „bezświątecznych” poświęcone tematom, które nie doczekały się swojego święta. Strona-kalendarz ma edukować i inspirować odbiorców indywidualnych – głównie mieszkańców miast do drobnych działań, zmiany nawyków na bardziej proekologiczne, ma dawać proste recepty, świeże pomysły, inspirować do myślenia – a wszystko to w odniesieniu do ważnych dni w roku. Dodatkowo w kalendarzu znajdą się inspiracje i gotowe pakiety edukacyjne dla nauczycieli różnych poziomów nauczania, gotowe do wykorzystania przy obchodach świąt ekologicznych w szkole czy przedszkolu.
  Ponadto w projekcie zaplanowano dwa komponenty dodatkowe, są to:
  • kampania edukacyjna dla placówek oświatowych pod roboczym tytułem „eko-wyzwanie”
  • cykl miejskich obchodów świąt ekologicznych.
  Koordynacja: Marta Karbowiak.
  Więcej informacji na stronie http://www.ekokalendarz.pl/.

  Bardzo Zielone Szkoły

  Wychodząc z założenia, iż ważną częścią edukacji ekologicznej, zwłaszcza dla młodzieży z miasta, jest bezpośredni kontakt z przyrodą, ODE Źródła od 2002 roku zajmuje się organizacją kilkudniowych wycieczek z intensywnym programem ekologicznym. Dla podkreślenia wysokiej jakości merytorycznej takich wyjazdów nazywamy je „Bardzo Zielonymi Szkołami”. „Bardzo zielone szkoły” są odpowiedzią na dewaluację terminu „zielona szkoła”, która najczęściej sprowadza się do wyjazdu połączonego ze zwiedzaniem pobliskiego zabytku i ogniska. W trakcie naszych wycieczek zapoznajemy uczestników z wartościami przyrodniczymi i kulturowymi okolicy oraz zagrożeniami dla danego terenu, organizujemy wycieczki do rezerwatów, zajęcia warsztatowe w terenie, zabawy integracyjne, spotkania z pracownikami parków, przyrodnikami, leśnikami, wieczorne pokazy slajdów. Uczniowie zdobywają zarówno wiedzę przyrodniczą (zapoznają się z gatunkami roślin i zwierząt, rodzajami siedlisk, poznają gatunki chronione), jak i wiadomości o historii i kulturze regionu, zabytkach i życiu lokalnych społeczności. W trakcie wycieczki zapewniamy uczniom szeroki wachlarz zagadnień i technik zajęć. Chcemy zaciekawić i zainspirować dzieci i młodzież do szukania wiedzy w kontaktach z przyrodą i ludźmi. Preferujemy naukę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo w warsztatach. Proponowane przez nas zajęcia dopasowane są do zagadnień ścieżek międzyprzedmiotowych: ekologicznej, zdrowotnej, edukacji medialnej i edukacji regionalnej. Wycieczki odbywają się w 6 miejscowościach, na bieżąco dodawane są nowe miejsca do oferty.
  Więcej informacji na stronie projektu www.zieloneszkoly.pl.

  Łódzka Edukacja Ekologiczna - Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Zielona 27"

  Od 1997 roku nieprzerwanie realizowany jest projekt „Łódzkiej edukacji ekologicznej” w oparciu o prowadzoną przez nas niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą (Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej). W ramach projektu prowadzone są dwu- i czterogodzinne warsztaty ekologiczne w szkole i w terenie, warsztaty edukacji regionalnej, warsztaty edukacji obywatelskiej, zielone dni za miastem (wycieczki jednodniowe z programem ekologicznym), szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Ponadto prowadzona jest biblioteka ekologiczna, wydawane są publikacje i materiały dydaktyczne, prowadzone są otwarte spotkania i pokazy. Szkoły i uczniowie aktywnie współpracujący z ośrodkiem nagradzani są „Dyplomem Młodego Ekologa”. W ramach projektu od kilku lat nieprzerwanie współpracujemy z około 40 szkołami z terenu aglomeracji łódzkiej, a okazjonalne kontakty nawiązaliśmy z większością łódzkich szkół. Od 2005 roku projekt realizowany jest również w Warszawie, a od 2007 także w Krakowie. Średnio rocznie z oferty edukacyjnej Źródeł korzysta ok. 8000 uczniów.
  Więcej informacji oraz formularz zamówienia warsztatów na stronie http://www.zrodla.org/edukacja/ekologiczna/.

  Warszawska Edukacja Ekologiczna

  Projekt obejmuje różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z terenu aglomeracji warszawskiej. Z uwagi na miejski charakter obszaru działania, edukacja skupia się głównie na zagadnieniach zrównoważonej konsumpcji. W ramach pracy ośrodka w Warszawie prowadzone są warsztaty w szkole i w terenie: dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

  Śląska Edukacja Ekologiczna

  Projekt obejmuje różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z terenu aglomeracji śląskiej. W ramach pracy ośrodka na Śląsku prowadzimy warsztaty ekologiczne, przyrodnicze, z zakresu edukacji globalnej i obywatelskiej oraz artystycznej w szkole oraz zajęcia przyrodnicze w terenie: dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponaddimnazjalnych.

  Małopolska Edukacja Ekologiczna

  Projekt obejmuje różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z terenu aglomeracji krakowskiej. W ramach pracy ośrodka w Krakowie prowadzimy warsztaty ekologiczne, przyrodnicze, z zakresu edukacji globalnej w szkole i w terenie: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponaddimnazjalnych.

  Więcej informacji o projektach edukacyjnych w dziale „edukacja”.
 • . . .

  design: cztery selery