menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
ekoporady Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, 42 632 03 11
fax 42 291 14 50, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Oddziały terenowe:

Oddział w Krakowie
kom. 519 326 986
e-mail: krakow@zrodla.org.pl


Oddział w Warszawie
kom. 519 326 983
e-mail: warszawa@zrodla.org.pl


Oddział w Katowicach
kom. 519 326 991
e-mail: slask@zrodla.org.pl


1% zbieramy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


stat4u Nasza strona na Google Plus Nasz profil na Facebooku


edukacja ekologiczna na wysokim poziomie




Nasze stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną od ponad 20 lat. Chcemy dzielić się z Państwem swoimi umiejętnościami i upowszechniać wartości proekologiczne wśród dzieci i dorosłych. Swoją ofertę kierujemy zarówno do całych szkół, jak i pojedynczych uczniów czy zainteresowanych nauczycieli i osób pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Serdecznie zapraszamy do włączania się w prowadzone przez nas działania, do korzystania z naszej pomocy oraz oferty edukacyjnej.

Zapraszamy do udziału w prowadzonych przez nas warsztatach:

w Łodzi: w Warszawie:
Nowa oferta warsztatów dla szkół i przedszkoli o WODZIE, SMOGU i ODPADACH
na rok szkolny 2018/2019 - klik

. . .
 warsztaty edukacji obywatelskiej


WARSZTATY EDUKACJI OBYWATELSKIEJ i nt. CSR (Małopolska i Górny Śląsk)

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w warsztatach, które organizujemy w szkołach Krakowa i miejscowościach okolicznych.
Młodzi ludzie formie atrakcyjnych zajęć edukacyjnych prowadzonych metodami interaktywnymi zapoznają się z działaniami z zakresu praktycznej wiedzy obywatelskiej i prawnej. Uczniowie będą pracować metodami dyskusji, gier szkoleniowych, facylitacji.
Uczniowie, którzy będą uczestniczyć w co najmniej trzech warsztatach otrzymają Dyplom Młodego Obywatela.

Zajęcia trwają 90 minut (dwie godziny lekcyjne) i są przeznaczone dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Ze względu na formy pracy grupy powinny liczyć od 20 do 30 osób.

Koszt warsztatów jest zróżnicowany w zależności, ile zajęć w ciągu dnia zamówi Państwa szkoła (dla tej samej lub różnych grup).
5 zł od osoby, jeśli szkoła zamówi 3 warsztaty w ciągu dnia,
6 zł od ucznia, jeśli szkoła zamówi 2 warsztaty w ciągu dnia,
8 zł od ucznia, jeśli szkoła zamówi 1 warsztat w ciągu dnia.

Można łączyć różne warsztaty w ciągu dnia, również warsztaty ekologiczne.
W koszt wliczone są materiały do zajęć. Wystawiamy rachunki oraz, na wniosek nauczyciela, zaświadczenia o zorganizowaniu zajęć.

Klasy zainteresowane prosimy o kontakt z Anną Rozkosz: telefoniczny pod nr 519 326 992 lub e-mail: krakow@zrodla.org.pl lub poprzez poniższy formularz.
Zapraszamy!

Warsztaty antykorupcycjne
Zajęcia dotyczące naruszania etyki życia publicznego. Dwugodzinne warsztaty prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. W pracy opieramy się na przykładach "z życia wziętych", dotyczących każdego z nas, odnosimy się do problemów mogących spotkać uczniów w szkole, na ulicy, w codziennym życiu.

Potęga mediów
Środki masowego przekazu. Ustawowe gwarancje pluralizmu i niezależności mass mediów. Czy mass media stanowią czwartą władzę? Reklama a informacja. Kodeksy etyczne dziennikarzy. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem materiałów źródłowych (m.in. prasy codziennej).

Opinia publiczna, wyrażanie sprzeciwu
Opinia publiczna i jej wpływ na władzę. Badania opinii publicznej. Formy mediacji i protestu społecznego. Demonstracje, wiece, zgromadzenia. Listy i petycje. Strajki. Nieposłuszeństwo obywatelskie i walka bez przemocy.

Aktywność obywatelska
Społeczeństwo obywatelskie, obowiązki i cnoty obywatelskie, udział obywateli w życiu publicznym. Formy uczestnictwa obywatelskiego. Udział w życiu społeczności lokalnej (udział formalny i nieformalny). Uczestnictwo w życiu publicznym (wybory, referenda, zgromadzenia, obserwowanie wydarzeń i procesów życia publicznego, kontrolowanie władzy).

Wolontariat i organizacje pozarządowe
Samoorganizowanie się jako fundament społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. Rola liderów w stymulowaniu aktywności społecznej. Inicjatywy obywatelskie. Organizacje pozarządowe (w dziedzinach: oświaty, kultury, nauki, obrony praw człowieka, pomocy socjalnej itp.). Jak zostać wolontariuszem?

Podstawowe umiejętności obywatelskie
Komunikowanie się w sprawach publicznych. Skuteczne wyrażanie własnego zdania. Zbieranie i przetwarzanie informacji. Odróżnianie opinii od faktów. Strategie podejmowania decyzji w sprawach publicznych. Role grupowe i realizacja zadań grupowych. Pozyskiwanie sojuszników.

Gender/ równość
Przejawy dyskryminacji w życiu publicznym, w równym dostępie do życia społecznego, narzędzia i działania przeciwdziałąjące wykluczeniu społecznemu, język antydyskryminacji.


WARSZTATY NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)

Zapraszamy nauczycieli przedsiębiorczości i wychowawców klas prowadzących lekcje tematyczne w szkołach średnich (licea ogólnokształcące i licea ekonomiczne) do zapoznania się z nową ofertą warsztatów poświeconych tematyce CSR tj. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Scenariusze zostały przygotowane przez dr Janusza Reichela i mgr Agatę Rudnicką z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie zostały przedstawione i poddane ocenie podczas warsztatu dla nauczycieli, który odbył się w ODE Źródła. Przeprowadzone scenariusze zajęć oceniali nauczyciele z różnych szkół oraz osoby zaangażowane w edukację w ośrodku prowadzonym przez ODE Źródła. Ponadto prezentowane scenariusze lekcji poddano dodatkowej recenzji sporządzonej przez pracownika naukowo-dydaktycznego z Wydziału Zarządzania UŁ. Następnie scenariusze zajęć zostały poddane korekcie w duchu uwag otrzymanych od oceniających i recenzenta.

Teraz Państwo mają okazję zaprosić naszych trenerów do przeprowadzenia warsztatów w Państwa szkole z uczniami i uczennicami!

W ramach zajęć proponujemy przeprowadzenie lekcji z wybranego tematu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu lub całej serii warsztatów. Proponowane tematy:
„Problemy etyczne w biznesie”
„Dziesięć przykazań dobrego kierownika”
„Formy zaangażowania społecznego przedsiębiorstw”
Każda z lekcji jest prowadzona z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących młodych ludzi w działanie. Zajęcia trwają 90 minut (dwie godziny lekcyjne). Ze względu na formy pracy grupy powinny liczyć od 20 do 30 osób.

Koszt warsztatów jest zróżnicowany w zależności, ile zajęć w ciągu dnia zamówi Państwa szkoła (dla tej samej lub różnych grup).
5 zł od osoby, jeśli szkoła zamówi 3 warsztaty w ciągu dnia,
6 zł od ucznia, jeśli szkoła zamówi 2 warsztaty w ciągu dnia,
8 zł od ucznia, jeśli szkoła zamówi 1 warsztat w ciągu dnia.

Można łączyć różne warsztaty w ciągu dnia, również warsztaty ekologiczne.
. . .

design: cztery selery