menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
Nasze stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną od ponad 20 lat. Chcemy dzielić się z Państwem swoimi umiejętnościami i upowszechniać wartości proekologiczne wśród dzieci i dorosłych. Swoją ofertę kierujemy zarówno do całych szkół, jak i pojedynczych uczniów czy zainteresowanych nauczycieli i osób pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Serdecznie zapraszamy do włączania się w prowadzone przez nas działania, do korzystania z naszej pomocy oraz oferty edukacyjnej.

Zapraszamy do udziału w prowadzonych przez nas warsztatach:

w Łodzi: w Warszawie:

EKOROK ze Źródłami - oferta na rok szkolny 2019/20 ☀️ klik ☀️

WARSZTATY EKOLOGICZNE - oferta na rok szkolny 2020/21 ☀️ klik ☀️

. . .
 warsztaty edukacji obywatelskiej


WARSZTATY EDUKACJI OBYWATELSKIEJ i nt. CSR (Małopolska i Górny Śląsk)

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w warsztatach, które organizujemy w szkołach Krakowa i miejscowościach okolicznych.
Młodzi ludzie formie atrakcyjnych zajęć edukacyjnych prowadzonych metodami interaktywnymi zapoznają się z działaniami z zakresu praktycznej wiedzy obywatelskiej i prawnej. Uczniowie będą pracować metodami dyskusji, gier szkoleniowych, facylitacji.
Uczniowie, którzy będą uczestniczyć w co najmniej trzech warsztatach otrzymają Dyplom Młodego Obywatela.

Zajęcia trwają 90 minut (dwie godziny lekcyjne) i są przeznaczone dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Ze względu na formy pracy grupy powinny liczyć od 20 do 30 osób.

Koszt warsztatów jest zróżnicowany w zależności, ile zajęć w ciągu dnia zamówi Państwa szkoła (dla tej samej lub różnych grup).
5 zł od osoby, jeśli szkoła zamówi 3 warsztaty w ciągu dnia,
6 zł od ucznia, jeśli szkoła zamówi 2 warsztaty w ciągu dnia,
8 zł od ucznia, jeśli szkoła zamówi 1 warsztat w ciągu dnia.

Można łączyć różne warsztaty w ciągu dnia, również warsztaty ekologiczne.
W koszt wliczone są materiały do zajęć. Wystawiamy rachunki oraz, na wniosek nauczyciela, zaświadczenia o zorganizowaniu zajęć.

Klasy zainteresowane prosimy o kontakt z Anną Rozkosz: telefoniczny pod nr 519 326 992 lub e-mail: krakow@zrodla.org.pl lub poprzez poniższy formularz.
Zapraszamy!

Warsztaty antykorupcycjne
Zajęcia dotyczące naruszania etyki życia publicznego. Dwugodzinne warsztaty prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. W pracy opieramy się na przykładach "z życia wziętych", dotyczących każdego z nas, odnosimy się do problemów mogących spotkać uczniów w szkole, na ulicy, w codziennym życiu.

Potęga mediów
Środki masowego przekazu. Ustawowe gwarancje pluralizmu i niezależności mass mediów. Czy mass media stanowią czwartą władzę? Reklama a informacja. Kodeksy etyczne dziennikarzy. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem materiałów źródłowych (m.in. prasy codziennej).

Opinia publiczna, wyrażanie sprzeciwu
Opinia publiczna i jej wpływ na władzę. Badania opinii publicznej. Formy mediacji i protestu społecznego. Demonstracje, wiece, zgromadzenia. Listy i petycje. Strajki. Nieposłuszeństwo obywatelskie i walka bez przemocy.

Aktywność obywatelska
Społeczeństwo obywatelskie, obowiązki i cnoty obywatelskie, udział obywateli w życiu publicznym. Formy uczestnictwa obywatelskiego. Udział w życiu społeczności lokalnej (udział formalny i nieformalny). Uczestnictwo w życiu publicznym (wybory, referenda, zgromadzenia, obserwowanie wydarzeń i procesów życia publicznego, kontrolowanie władzy).

Wolontariat i organizacje pozarządowe
Samoorganizowanie się jako fundament społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. Rola liderów w stymulowaniu aktywności społecznej. Inicjatywy obywatelskie. Organizacje pozarządowe (w dziedzinach: oświaty, kultury, nauki, obrony praw człowieka, pomocy socjalnej itp.). Jak zostać wolontariuszem?

Podstawowe umiejętności obywatelskie
Komunikowanie się w sprawach publicznych. Skuteczne wyrażanie własnego zdania. Zbieranie i przetwarzanie informacji. Odróżnianie opinii od faktów. Strategie podejmowania decyzji w sprawach publicznych. Role grupowe i realizacja zadań grupowych. Pozyskiwanie sojuszników.

Gender/ równość
Przejawy dyskryminacji w życiu publicznym, w równym dostępie do życia społecznego, narzędzia i działania przeciwdziałąjące wykluczeniu społecznemu, język antydyskryminacji.


WARSZTATY NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)

Zapraszamy nauczycieli przedsiębiorczości i wychowawców klas prowadzących lekcje tematyczne w szkołach średnich (licea ogólnokształcące i licea ekonomiczne) do zapoznania się z nową ofertą warsztatów poświeconych tematyce CSR tj. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Scenariusze zostały przygotowane przez dr Janusza Reichela i mgr Agatę Rudnicką z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie zostały przedstawione i poddane ocenie podczas warsztatu dla nauczycieli, który odbył się w ODE Źródła. Przeprowadzone scenariusze zajęć oceniali nauczyciele z różnych szkół oraz osoby zaangażowane w edukację w ośrodku prowadzonym przez ODE Źródła. Ponadto prezentowane scenariusze lekcji poddano dodatkowej recenzji sporządzonej przez pracownika naukowo-dydaktycznego z Wydziału Zarządzania UŁ. Następnie scenariusze zajęć zostały poddane korekcie w duchu uwag otrzymanych od oceniających i recenzenta.

Teraz Państwo mają okazję zaprosić naszych trenerów do przeprowadzenia warsztatów w Państwa szkole z uczniami i uczennicami!

W ramach zajęć proponujemy przeprowadzenie lekcji z wybranego tematu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu lub całej serii warsztatów. Proponowane tematy:
„Problemy etyczne w biznesie”
„Dziesięć przykazań dobrego kierownika”
„Formy zaangażowania społecznego przedsiębiorstw”
Każda z lekcji jest prowadzona z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących młodych ludzi w działanie. Zajęcia trwają 90 minut (dwie godziny lekcyjne). Ze względu na formy pracy grupy powinny liczyć od 20 do 30 osób.

Koszt warsztatów jest zróżnicowany w zależności, ile zajęć w ciągu dnia zamówi Państwa szkoła (dla tej samej lub różnych grup).
5 zł od osoby, jeśli szkoła zamówi 3 warsztaty w ciągu dnia,
6 zł od ucznia, jeśli szkoła zamówi 2 warsztaty w ciągu dnia,
8 zł od ucznia, jeśli szkoła zamówi 1 warsztat w ciągu dnia.

Można łączyć różne warsztaty w ciągu dnia, również warsztaty ekologiczne.
. . .

design: cztery selery