menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, 42 632 03 11
fax 42 291 14 50, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Oddział w Warszawie
kom. 519 326 983
e-mail: warszawa@zrodla.org.pl


1% zbieramy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Nasza strona na Google Plus Nasz profil na Facebooku


edukacja ekologiczna na wysokim poziomieNasze stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną od ponad 20 lat. Chcemy dzielić się z Państwem swoimi umiejętnościami i upowszechniać wartości proekologiczne wśród dzieci i dorosłych. Swoją ofertę kierujemy zarówno do całych szkół, jak i pojedynczych uczniów czy zainteresowanych nauczycieli i osób pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Serdecznie zapraszamy do włączania się w prowadzone przez nas działania, do korzystania z naszej pomocy oraz oferty edukacyjnej.

Zapraszamy do udziału w prowadzonych przez nas warsztatach:

w Łodzi: w Warszawie:
Nowa oferta warsztatów dla szkół i przedszkoli o WODZIE, SMOGU i ODPADACH
na rok szkolny 2018/2019 - klik

. . .
 zajęcia terenowe

WARSZTATY TERENOWE (Warszawa)

Zapraszamy na zajęcia terenowe i laboratoryjne, które nie tylko urozmaicą szkolną codzienność i pozwolą pobyć na łonie natury, ale przede wszystkim uzupełnią realizację podstawy programowej. A wiadomości zdobyte na takich zajęciach trwale zapadną w pamięć uczniów, gdyż poparte będą ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami.
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, przy dużym udziale zajęć ruchowych i wykorzystaniu kart pracy. Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych (przy tej samej tematyce stosowane są inne metody). Ze względu na formy pracy, grupy powinny liczyć od 15 do 30 osób. Zajęcia trwają 90 – 120 minut (2-3 godziny lekcyjne) i odbywają się w różnych miejscach Warszawy. Koszt zajęć to 10 zł/os.
Klasy zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy z Adamem Kaczmarkiem adam.kaczmarek@zrodla.org.pl. Telefon do odziału w Warszawie: 519 326 983.

Klasy, które uczestniczą w cyklu spacerów mogą otrzymać Dyplom Młodego Ekologa.

Drzewa naszych lasów


Warsztaty poświęcone są poznawaniu głównych gatunków drzew lasotwórczych występujących w Polsce. Pracując z kartami pracy, uczniowie rozpoznają gatunki drzew leśnych oraz zastanawiają się, jakie funkcje pełnią one w lasach i parkach. Podczas zajęć uczniowie poznają także zasady zachowania się w lesie.
Lokalizacja: Lasek Bielański, Park Leśny Bemowo, Las Kabacki
Grupa wiekowa: klasy II-VI SP
Czas trwania: min. 2 godziny lekcyjne

Zielona Przestrzeń Miasta


Zajęcia poświęcone są terenom zielonym w mieście. Podczas warsztatów zastanowimy się wspólnie, jakie funkcje pełnią w miastach tereny zieleni urządzonej, zarówno w aspekcie przyrodniczym jak i społecznym, oraz czym różnią się od zieleni dzikiej. Poznamy pojęcie bioróżnorodności i wspólnie odnajdziemy miejsca jej sprzyjające, dowiemy się, jak kształtować przestrzeń miejską dla celów bioróżnorodności.
Lokalizacja: Park Skaryszewski, Lasek Bielański, Park Leśny Bemowo, Pole Mokotowskie, Królikarnia
Czas trwania: min. 2 godziny lekcyjne
Grupa wiekowa: począwszy od klasy VI SP

Drugie życie drzewa


Warsztaty dotyczą szeroko pojętych funkcji drzew w przyrodzie, gospodarce, kulturze. Na zajęciach m.in. zastanowimy się, na czym polega szczególna rola drzew w przyrodzie i życiu człowieka. Co żyje na drzewie? A co żyje w drzewie? Dlaczego martwe drzewa są ważne? Dzięki zabawom poznamy i zrozumiemy pojęcia łańcuchów troficznych i zasobów. Zakres i forma zajęć każdorazowo dostosowywane są do grupy wiekowej.
Lokalizacja: Lasek Bielański, Park Leśny Bemowo, Las Kabacki
Grupa wiekowa: klasy I-VI SP i gimnazja
Czas trwania: min. 2 godziny lekcyjne

Woda w mieście


Zajęcia poświęcone ekosystemom wodnym w środowisku miejskim. Ich celem jest zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie i zagrożenia wód wynikające z tego specyficznego otoczenia. W trakcie warsztatów uczniowie, dzięki samodzielnie prowadzonym badaniom, obserwacjom, inwentaryzacji i wywiadom, dowiedzą się, jakie znaczenie dla przyrody i człowieka mają ekosystemy wodne w miastach. Zidentyfikują także podstawowe zagrożenia dla tych środowisk i dowiedzą się, jak im zapobiegać.
Lokalizacja: Dolina Służewiecka
Grupa wiekowa: począwszy od klasy VI SP, gimnazjum
Czas trwania: min. 2 godziny lekcyjne

Drugie dno H2O


Podczas tych zajęć spojrzymy na wodę nieco innym okiem. Nie będziemy traktować jej jak zasobu, ale jako środowisko życia wielu organizmów, zachwycających swą różnorodnością. Przyjrzymy się tym organizmom, zastanowimy się, dlaczego mogą żyć w wodzie, a także dowiemy się, co mogą powiedzieć nam o… wodzie.
Lokalizacja: do uzgodnienia
Grupa wiekowa: począwszy od klasy IV SP, gimnazjum
Czas trwania: min. 2 godziny lekcyjne

Laboratorium młodego przyrodnika


Zajęcia poświęcone są badaniom jakości wód powierzchniowych. W trakcie warsztatu uczniowie, wcielając się w młodych badaczy, samodzielnie wykonują badania i pomiary parametrów obrazujących jakość wód i dokonują jej oceny. Jednocześnie poznają przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód.
Proponowana lokalizacja: Dolina Służewiecka
Grupa wiekowa: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania: ok. 3 godziny lekcyjne

Nie bój żaby!


W trakcie warsztatu zapoznamy uczniów z gatunkami płazów, które występują w naszym otoczeniu. Sprawdzimy, co kumka w pobliskim stawie i zastanowimy się, dlaczego niektóre płazy nie chcą z nami rozmawiać? Wspólnie z uczestnikami zobaczymy, co zagraża naszym przyjaciołom oraz co my możemy zrobić, aby im pomóc. Odpowiemy sobie również na pytanie: po co w ogóle chronić płazy?
Lokalizacja: do ustalenia
Grupa wiekowa: klasy IV-VI SP oraz gimnazjum
Czas trwania: ok. 3 godziny lekcyjne

Na skrzydłach przyrody


W ruchu wielkiego miasta często nie zauważamy skrzydlatych przyjaciół. A bogactwo ptasiego świata w Warszawie jest ogromne. Dzięki warsztatom uczestnicy będą mieli możliwość przyjrzeć się z bliska życiu ptaków w mieście, nauczyć się rozpoznawać popularne gatunki, a także rozszyfrują wiele ornitologicznych zagadek.
Lokalizacja: do ustalenia
Grupa wiekowa: klasy I-VI SP oraz gimnazjum
Czas trwania zajęć: ok. 3 godziny lekcyjne

Echo pierwotnej puszczy


Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z przekształceniami środowiska wynikającymi z bliskości wielkiego miasta. Dowiedzą się więcej o historii i walorach przyrodniczych terenów, na których niegdyś polowali książęta mazowieccy. Następnie, poprzez obserwacje obecnego składu gatunkowego lasu, odkryją zmiany siedlisk i drzewostanu wywołane urbanizacją. Zajęcia będą też świetną okazją do obserwacji terasowej rzeźby terenu, siedliskowych typów lasu oraz poznania chronionych gatunków roślin.
Lokalizacja: Lasek Bielański
Grupa wiekowa: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania zajęć: ok. 3 godziny lekcyjne

Zdjęcie z natury wzięte


Warsztat poświęcony jest zbiorowiskom roślinnym. Narzędziem pracy na zajęciach jest wykonanie wspólnie z prowadzącym zdjęcia fitosocjologicznego wybranego płata roślinności konkretnej fitocenozy. W trakcie warsztatu uczestnicy nie tylko nauczą się ciekawej metody badania i dokumentowania przyrody, ale także zastanowią się nad czynnikami kształtującymi zbiorowiska roślinne i ich stan.
Lokalizacja: do ustalenia
Grupa wiekowa: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania: min. 2 godziny lekcyjne

. . .

design: cztery selery