Źródła – logo

Szkolenie - Edukacja ekologiczna dla bibliotekarzy

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2020 roku).

ODE Źródła oraz Biblioteka Miejska w Łodzi serdecznie zapraszają pracownice i pracowników biblioteki na szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej poświęcone drzewom i lasom. Będziemy pokazywać jak rozmawiać z dziećmi o wylesianiu, wartości drzew miejskich, znaczeniu lasów w kontekście zmian klimatu. Pokażemy kilka gier i zabaw edukacyjnych o tematyce leśnej i drzewnej do wykorzystania z grupami szkolnymi i przedszkolnymi.

Kiedy: 6 listopada 2019 (środa) w godzinach 14-16

Gdzie: ODE Źródła, Łódź, ul. Zielonej 27


Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz zestaw sześciu gier w rodzinki „Drzewa i krzewy Polski” oraz teatrzyku kamishibai wraz z zestawem bajek edukacyjnych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia tj. e-mail z kilkoma zdaniami o sobie i numerem Filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi do dnia 23.10.2019 roku prosimy przysyłać na adres: monika.barriga@biblioteka.lodz.pl