Źródła – logo

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Nasze działania

Aktualności

obrazek z fragmentem listu otwartego do przyszłego rządu

List otwarty przyrodników i strony społecznej do przyszłego rządu

W kampanii wyborczej partie opozycyjne obiecywały wiele. Składały deklaracje i zobowiązania dotyczące koniecznych zmian w kwestiach ochrony lasów, rzek, tworzenia i powiększania parków narodowych, ochrony klimatu, niezbędnych reform instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Większość Polek i Polaków poparła te postulaty, a teraz oczekuje ich pilnego i skutecznego wdrożenia.
Liczne organizacje zajmujące się ochroną przyrody i walką o prawa zwierząt z nadzieją przyjęły wyniki wyborów. Deklarujemy chęć bardzo szerokiej współpracy, która usprawni realizację przedwyborczych obietnic w kwestiach środowiskowych.
Liczymy na to, że nowym szefem lub szefową resortu ochrony środowiska zostanie osoba nie tylko o odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim empatii i wrażliwości. Osoba ta powinna być gwarantem realizacji ambitnego programu przyrodniczego, zadeklarowanego podczas kampanii wyborczej przez partie przyszłej koalicji rządzącej. Osoba niezależna od jakichkolwiek lobby związanych z eksploatacją zasobów przyrody.
Apelujemy do polityczek i polityków, od których odwagi, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za losy nas wszystkich zależy przyszłość całego kraju, aby pamiętali o składanych przed wyborami deklaracjach. Skuteczna ochrona zasobów naturalnych oraz zachowanie różnorodności biologicznej są niezbędne, by zapobiec katastrofie klimatycznej.

Czytaj więcej
demonstracja osób zatroskanych zmianami klimatu

Rusza nabór do projektu Łódzkie szkoły dla klimatu

Wracamy z kolejną edycja projektu "Łódzkie szkoły dla klimatu".
W roku szkolnym 2023/2024 do projektu zapraszamy publiczne szkoły ponadpodstawowe i podstawowe (uczniowie klas VII i VIII) z terenu Łodzi.
Nauczycielko, Nauczycielu, jeśli uważasz, że

 • warto rozmawiać o klimacie z młodzieżą,
 • sądzisz, że nie ma czasu do stracenia i trzeba działać już teraz,
 • masz zaangażowanych uczniów, który martwią się o przyszłość,
 • masz dyrekcję, która wspiera nauczycieli i młodzież w niekonwencjonalnych działaniach.

Nie ważne jakiego przedmiotu uczysz, zgłoś szkołę do projektu - wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 listopada 2023 r.
Zaplanowaliśmy cykl poruszających, ciekawych i angażujących szkoleń dla nauczycieli, cykl warsztatów dla młodzieży, szkolne akcje klimatyczne a przede wszystkim eksperymenty edukacyjne, w których wezmą udział i nauczyciele i kadra projektu i uczniowie (być może z rodzinami). Zeszłoroczny pilotaż projektu pokazał, jak dużo satysfakcji potrafią dać działania dla klimatu.
Projekt realizowane jest we współpracy z Departamentem Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.
Czytaj więcej

obrazek przedstawiający wilka martwiącego się o los swojego gatunku

Europo, nie patrz wilkiem na wilka - petycja

PILNE. Chroń europejskie wilki przed polowaniami. Tylko do piątku, 22 września Komisja Europejska zbiera opinie Europejczyków w sprawie zmiany statusu ochrony wilków. Podpisz petycję przygotowaną przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot.
Wydawało się, że każde dziecko wie, jak ważną funkcję pełni wilk w przyrodzie; że opowieści o śmiertelnie niebezpiecznych wilkach można między bajki włożyć. Wilk to przecież wspaniały gospodarz, dbający o dobrostan także innych gatunków przez regulowanie populacji i eliminowanie chorych osobników. Ograniczając liczebność np. jeleniowatych, zgryzających młode drzewa, wspomaga naturalne procesy odnawiania lasów. W ten sam sposób ogranicza straty w uprawach, więc jest po stronie rolników.
Źródła podobnie jak Pracownia już w latach 90. walczyły o skreślenie wilków z listy gatunków łownych. Udało się to jeszcze przed wejściem do Unii, czy teraz mamy się cofnąć do ponurych czasów zabijania wilków?

Czytaj więcej
napis Lasy dla ludzi, przyrody i klimatu na tle zbliżenia kory drzewa

Manifest Leśny Organizacji i Ruchów Społecznych

Popieramy Manifest Leśny Organizacji i Ruchów Społecznych, który zawiera 10 postulatów, tworzących listę najpotrzebniejszych zmian w gospodarowaniu lasami - takich, które nadążają za potrzebami związanymi ze zmieniającym się klimatem oraz kryzysem bioróżnorodności:

 • Minimum 20% lasów trzeba wyłączyć z użytkowania gospodarczego, by oddać je ludziom i przyrodzie
 • Społeczeństwo powinno mieć realny wpływ na decyzje o lasach
 • Dość marnowania pieniędzy z eksploatacji lasów -więcej środków na ochronę przyrody!
 • Koniec z wydatkami Lasów Państwowych na cele niezwiązane z podstawową działalnością
 • Konieczna jest sprawiedliwa społecznie transformacja obszarów cennych przyrodniczo
 • Godna praca w lesie dla wszystkich, w tym dla pracowników firm leśnych i parków narodowych
 • Wykorzystujmy drewno racjonalnie, nie palmy nim w elektrowniach
 • Gospodarka leśna powinna uwzględniać wymogi ścisłej ochrony gatunkowej
 • Społeczeństwo musi mieć możliwość sprawdzenia legalności gospodarki leśnej w sądzie
 • Pełny dostęp do informacji o lasach i ochronie przyrody dla społeczeństwa i organizacji przyrodniczych.

Dokument już podpisało 200 organizacji i ruchów społecznych. Wkrótce trafi do komitetów wyborczych. Chcemy jasnej deklaracji kandydatów na parlamentarzystów, że zadbają o dobro polskich lasów.

EkoRok w naturze - nabór

Bezpłatne zajęcia w terenie - trwa nabór na EkoRok w naturze

Do 15 września trwa nabór do projektu "EkoRok ze Źródłami w naturze" w roku szkolnym 2023/2024. Do udziału zapraszamy klasy II i III szkół podstawowych z Łodzi i okolic. Zgłoszenia zbieramy przez formularz. Do udziału w projekcie możemy zaprosić 15 klas. NIE decyduje kolejność zgłoszeń.
Przyjęta do projektu klasa weźmie udział w sześciu bezpłatnych zajęciach terenowych trwających od 3 do 5 godzin w zależności od pory roku i pogody. Podczas warsztatów będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, zachwycać się jej bogactwem, odkrywać naturę wszystkimi zmysłami, poznawać mechanizmy funkcjonowania przyrody, tworzyć sztukę z naturalnych surowców, poznawać podstawy orientacji w terenie i surwiwalu, uczyć się samodzielności i współpracy, a przede wszystkim bawić się i odpoczywać od ławek i ekranów.
Chcesz, aby dzieci: miały regularny kontakt z przyrodą, lepiej się uczyły, potrafiły się bardziej koncentrować, rozwijały swoją wyobraźnię, miały więcej ruchu w ciągu dnia, rzadziej chorowały, umiały ze sobą współpracować - zgłoś swoją klasę do projektu.

Czytaj więcej

Manifest klimatyczny 100 dni

Wspólnie z 70 organizacjami klimatycznymi, ekologicznymi oraz społecznymi apelujemy do komitetów wyborczych o złożenie deklaracji, że w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy podejmą pierwsze 16 kluczowych dla ochrony środowiska i klimatu decyzji. Potrzebujemy kompleksowego podejścia do prowadzenia ambitnej polityki klimatycznej i środowiskowej w wielu obszarach.
Polska przyroda i klimat są dobrami publicznymi. Dlatego domagamy się, aby w ciągu pierwszych 100 dni od uzyskania przez Rząd RP i Parlament wotum zaufania, rozpoczęły się także prace ustawodawcze zmierzające do uchwalenia ustawy o ochronie klimatu.
Szczegółowa treść Manifestu 100 dni znajduje się na stronie Koalicji Klimatycznej (klik)

Wszystkie aktualności