Źródła – logo

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Od 25 lat edukujemy na rzecz lepszego świata.

Aktualności

Europo, nie patrz wilkiem na wilka - petycja

PILNE. Chroń europejskie wilki przed polowaniami. Tylko do piątku, 22 września Komisja Europejska zbiera opinie Europejczyków w sprawie zmiany statusu ochrony wilków. Podpisz petycję przygotowaną przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot.
Wydawało się, że każde dziecko wie, jak ważną funkcję pełni wilk w przyrodzie; że opowieści o śmiertelnie niebezpiecznych wilkach można między bajki włożyć. Wilk to przecież wspaniały gospodarz, dbający o dobrostan także innych gatunków przez regulowanie populacji i eliminowanie chorych osobników. Ograniczając liczebność np. jeleniowatych, zgryzających młode drzewa, wspomaga naturalne procesy odnawiania lasów. W ten sam sposób ogranicza straty w uprawach, więc jest po stronie rolników.
Źródła podobnie jak Pracownia już w latach 90. walczyły o skreślenie wilków z listy gatunków łownych. Udało się to jeszcze przed wejściem do Unii, czy teraz mamy się cofnąć do ponurych czasów zabijania wilków?

Czytaj więcej

Manifest Leśny Organizacji i Ruchów Społecznych

Popieramy Manifest Leśny Organizacji i Ruchów Społecznych, który zawiera 10 postulatów, tworzących listę najpotrzebniejszych zmian w gospodarowaniu lasami - takich, które nadążają za potrzebami związanymi ze zmieniającym się klimatem oraz kryzysem bioróżnorodności:

 • Minimum 20% lasów trzeba wyłączyć z użytkowania gospodarczego, by oddać je ludziom i przyrodzie
 • Społeczeństwo powinno mieć realny wpływ na decyzje o lasach
 • Dość marnowania pieniędzy z eksploatacji lasów -więcej środków na ochronę przyrody!
 • Koniec z wydatkami Lasów Państwowych na cele niezwiązane z podstawową działalnością
 • Konieczna jest sprawiedliwa społecznie transformacja obszarów cennych przyrodniczo
 • Godna praca w lesie dla wszystkich, w tym dla pracowników firm leśnych i parków narodowych
 • Wykorzystujmy drewno racjonalnie, nie palmy nim w elektrowniach
 • Gospodarka leśna powinna uwzględniać wymogi ścisłej ochrony gatunkowej
 • Społeczeństwo musi mieć możliwość sprawdzenia legalności gospodarki leśnej w sądzie
 • Pełny dostęp do informacji o lasach i ochronie przyrody dla społeczeństwa i organizacji przyrodniczych.

Dokument już podpisało 200 organizacji i ruchów społecznych. Wkrótce trafi do komitetów wyborczych. Chcemy jasnej deklaracji kandydatów na parlamentarzystów, że zadbają o dobro polskich lasów.

EkoRok w naturze - nabór

Bezpłatne zajęcia w terenie - trwa nabór na EkoRok w naturze

Do 15 września trwa nabór do projektu "EkoRok ze Źródłami w naturze" w roku szkolnym 2023/2024. Do udziału zapraszamy klasy II i III szkół podstawowych z Łodzi i okolic. Zgłoszenia zbieramy przez formularz. Do udziału w projekcie możemy zaprosić 15 klas. NIE decyduje kolejność zgłoszeń.
Przyjęta do projektu klasa weźmie udział w sześciu bezpłatnych zajęciach terenowych trwających od 3 do 5 godzin w zależności od pory roku i pogody. Podczas warsztatów będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, zachwycać się jej bogactwem, odkrywać naturę wszystkimi zmysłami, poznawać mechanizmy funkcjonowania przyrody, tworzyć sztukę z naturalnych surowców, poznawać podstawy orientacji w terenie i surwiwalu, uczyć się samodzielności i współpracy, a przede wszystkim bawić się i odpoczywać od ławek i ekranów.
Chcesz, aby dzieci: miały regularny kontakt z przyrodą, lepiej się uczyły, potrafiły się bardziej koncentrować, rozwijały swoją wyobraźnię, miały więcej ruchu w ciągu dnia, rzadziej chorowały, umiały ze sobą współpracować - zgłoś swoją klasę do projektu.

Czytaj więcej

Manifest klimatyczny 100 dni

Wspólnie z 70 organizacjami klimatycznymi, ekologicznymi oraz społecznymi apelujemy do komitetów wyborczych o złożenie deklaracji, że w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy podejmą pierwsze 16 kluczowych dla ochrony środowiska i klimatu decyzji. Potrzebujemy kompleksowego podejścia do prowadzenia ambitnej polityki klimatycznej i środowiskowej w wielu obszarach.
Polska przyroda i klimat są dobrami publicznymi. Dlatego domagamy się, aby w ciągu pierwszych 100 dni od uzyskania przez Rząd RP i Parlament wotum zaufania, rozpoczęły się także prace ustawodawcze zmierzające do uchwalenia ustawy o ochronie klimatu.
Szczegółowa treść Manifestu 100 dni znajduje się na stronie Koalicji Klimatycznej (klik)

Bezpłatne warsztaty w Źródłach już od września

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i szkół średnich oraz zerówkowiczów na bezpłatne zajęcia w naszej sali warsztatowej w Łodzi, przy ulicy Zielonej 27. Możecie wybierać spośród kilkudziesięciu różnych tematów dopasowanych do różnych grup wiekowych. Warsztaty o zmianach klimatu, zwierzętach, bioróżnorodności, wodzie, powietrzu, zasobach na świecie... Opisy wszystkich zajęć znajdziecie na podstronie warsztaty.
Ilość miejsc ograniczona, jedna klasa może zamówić maksymalnie trzy warsztaty z puli bezpłatnych w roku szkolnym.
Na warsztaty (odpłatne) dojeżdżamy do szkół i przedszkoli na terenie województwa łódzkiego.

Czytaj więcej

We wrześniu rusza piąta edycja projektu EkoRok ze Źródłami

We wrześniu, dzięki wsparciu Fundacja Drzewo i Jutro, rozpoczynamy kolejną, piątą edycję projektu "Ekorok ze Źródłami". A w niej:

 • 200 warsztatów stacjonarnych w naszej sali warsztatowej przy ul. Zielonej 27 dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz najstarszych przedszkolaków. Każda klasa będzie mogła w tym roku szkolnym zapisać się na trzy bezpłatne warsztaty;
 • roczny cykl warsztatów terenowych dla 15 klas (klasy II i III szkół podstawowych) - czytaj więcej;
 • weekendowe i popołudniowe warsztaty rodzinne w terenie;
 • ogólnopolskie obchody Dnia Pustej Klasy - 7 czerwca 2024 - wpiszcie do kalendarzy już dziś.
Czytaj więcej

Wszystkie aktualności