Źródła – logo

Polityka prywatności

Zarząd stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, uznając wagę ochrony prawa do prywatności osób, których dane dotyczą, realizując zasady zgodności z prawem, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości i aktualności, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności, wyrażonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, a także spełniając wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przyjmuje niniejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych , dalej jako UODO, zwaną dalej Polityką.

Pobierz politykaochronydanychosobowych.pdf