Źródła – logo

Debata: Sprawiedliwa Transformacja. Bełchatów 2050

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2020 roku).

Zapraszamy na ekspercką debatę: Sprawiedliwa Transformacja. Bełchatów 2050

Jakie wyzwania stoją przed województwem łódzkim do roku 2050?

Czy zagrożenia wynikające z ocieplenia klimatu (pustynnienie) i spadku wód gruntowych nie wpłyną w drastyczny sposób na rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu?
Jakie zagrożenia dla gospodarki regionu wynikają z eksploatacji węgla brunatnego i produkcji energii opartej na węglu?
Jak długa jest perspektywa produkcji energii opartej o konwencjonalne zasoby kopalne węgla (w tym brunatnego) w Polsce?
Jak w pełni wykorzystać potencjalne wsparcie z UE dotyczące transformacji regionu na alternatywne warianty rozwoju społeczno-gospodarczego?

Będziemy o tym rozmawiać podczas debaty: Sprawiedliwa Transformacja. Bełchatów 2050, któa odbedzie się 27 listopada w godz. 9.30-13.00 w Villi Quantum, ul. Natutowicza 48. Zapraszamy!

PROGRAM:

9:30 Rejestracja

10:00 Powitanie uczestników i prezentacja formuły debaty – dr Maciej Kozakiewicz, Ośrodek Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA

10:20 Globalne i regionalne wyzwania związane ze zmianą klimatu – dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju

10.50 Dlaczego Polska nie może realizować pro-węglowego kierunku polityki energetycznej – co to oznacza dla kompleksu energetyczno-górniczego regionu bełchatowskiego? – prof. Andrzej Szablewski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

11:20 Wyniki badań nt. świadomości ekologicznej młodzieży w woj. łódzkim (powiat bełchatowski, powiat sieradzki) - Bożysława Jaworska-Posiła, Meritum Badania

11:40 12.40 Przykładowe rozwiązania przyszłości

Dachy solarne i ich przyszłość - Lech Kaniuk, SunRoof Technology;

Unijne środki na finansowanie transformacji regionów węglowych – Izabela Zygmunt, Bankwatch Network

Jak Wielkopolska Wschodnia zaczęła transformację? - Agata Kuźmińska, Stowarzyszenie Zmieniamy Konin

12:40 – 13:30 Dyskusja

13:30 Podsumowanie i wnioski dla kolejnych debat w Bełchatowie i Złoczewie