Źródła – logo

Światowy Dzień Gleb

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2020 roku).


Od 2013 roku corocznie 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby. Obchody mają na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat roli gleby w środowisku i w życiu człowieka. Mówiąc „ziemia”, bardzo często mamy na myśli glebę, bo to ona jest źródłem urodzaju, pokarmu, stabilizacji, bezpieczeństwa. Słowem: źródłem życia. To dzięki uprawie gleby stał się możliwy rozwój społeczeństw ludzkich na świecie. Od wieków eksploatujemy gleby na całej kuli ziemskiej, poszukując wciąż nowszych sposobów na zwiększenie jej produktywności. Niestety, nie dzieje się to bez szkody dla samej gleby, o czym świadczą najnowsze badania i raporty naukowe.

Więcej informacji i mnóstwo pomysłów na zajęcia o glebach w naszym najnowszym pakiecie edukacyjnym na Światowy Dzień Gleb.

Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej GIZ podało w 2017 roku, że przez ostatnie ćwierć wieku znacząco spadła jakość 24% światowych gleb, co w rzeczywistości oznacza ich wyjałowienie. Organizacja szacowała wówczas, że zjawisko to zagraża bezpośrednio życiu około 1,5 mld ludzi. Wyjałowienie gleby to również realne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego 110 krajów czyli ponad połowy krajów na świecie

Problem ten dotyczy bezpośrednio drugiego Celu Zrównoważonego Rozwoju, jakim jest wyeliminowanie głodu na świecie. Wpływa też na realizację innych Celów, zwłaszcza walki z ubóstwem (przede wszystkim w krajach o dużym wskaźniku zatrudnienia w rolnictwie), zapewnienia dobrego zdrowia i jakości życia (zależnych w dużej mierze od stopnia i jakości wyżywienia), ochrony i zrównoważonego użytkowania ekosystemów, utrzymania stabilnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego czy wreszcie przeciwdziałania zmianom klimatu wraz z ich negatywnymi skutkami.