Źródła – logo

Zielony Ład UE: szanse czy zagrożenia dla Bełchatowa?

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2020 roku).

Program spotkania:

10:30 Rejestracja uczestników

11:00-11:30 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE

Polityka banków i europejskich instytucji finansowych w kwestii finansowania nowych kopalń węglowych i elektrowni opalanych węglem – dr Piotr Bańbuła, Naczelnik Wydziału Ryzyka Systemowego i Polityki Makroostrożnościowej w Departamencie Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego

12:00-13:30 PREZENTACJE EKSPERCKIE

Uwarunkowania zewnętrzne dla przyszłości polskiej energetyki

Nieuchronność i wyzwania dekarbonizacji elektroenergetyki - prof. Andrzej Szablewski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Sprawiedliwa transformacja w polskich uwarunkowaniach – bohaterstwo czy patriotyzm? - Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska

14:00-15:00 DEBATA

prowadzenie Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński

Dwuwariantowa przyszłość Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego: budowa Odkrywki Złoczew / zaniechanie budowy Odkrywki Złoczew.

Co dalej z bełchatowską elektrownią? Jak nie węgiel, to co?

DYSKUTOWAĆ BĘDĄ: dr Joanna Maćkowiak-Pandera

(Forum Energii / udział niepotwierdzony), Maciej Sytek (pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej), Piotr Czarzasty (Tak dla Bełchatowa), prof. Paweł Ruszkowski (Collegium Civitas), przedstawiciel Polskiej Grupy
Energetycznej (udział niepotwierdzony)

0 Pytania z sali i dyskusja

16:00 Zakończenie i podsumowanie

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE

mailowo na adres marta.karbowiak@zrodla.org.pl lub przez Facebooka.