Źródła – logo

Przedstawiciele ODE Źródła …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

Przedstawiciele ODE Źródła wzięli udział w spotkaniu z członkiem zarządu i pracownikami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawicielem organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej Funduszu dotyczącym kryteriów finansowania edukacji ekologicznej przez NFOŚiGW.