Źródła – logo

W dniu 8 grudnia, godz. …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

W dniu 8 grudnia, godz. 15.30, w siedzibie Źródeł (Łódź, ul. Więckowskiego 33) rozpocznie się szkolenie dla nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie "Czy ja dbam o środowisko?", szkolenie poprowadzi Bogusława Laskowska, koordynator krajowy projektu. więcej informacji o projekcie na stronie www.szkolnyaudyt.pl