Źródła – logo

Dzień Nauczyciela

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2021 roku).

W Dniu Nauczyciela życzymy wszystkim uczniom i uczennicom, nauczycielom i nauczycielkom oraz rodzicom WOLNEJ SZKOŁY. Szkoły, która otwiera horyzonty i przygotowuje do wyzwań XXI wieku. Szkoły wolnej od dyskryminacji, przemocy, strachu i kontroli. Szkoły, która uczy niezależności myślenia, a nie ślepego posłuszeństwa władzy. Która inspiruje, rozbudza ambicje i wyobraźnie, a nie wtłacza w schematy i równa w dół. Chcemy szkoły wolnej od przesądów, w której liczą się wiedza i fakty, nie opinie ministra czy kuratorów. Chcemy szkoły, w której wartością jest każdy człowiek. Szkoły opartej na zaufaniu i współpracy, poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku.

Dlatego dziś na naszym profilu widzicie czerwoną ekierkę, symbol sprzeciwu wobec absurdom Lex Czarnek. Nie chcemy by ziściła się czarna wizja szkoły. Jeśli nie będziemy działać to:

💣 Dyskusja o prawach zwierząt w szkole będzie zabroniona, bo według ministra edukacji jest ideologią, na którą nie ma zgody.

💣 Kurator będzie mógł zablokować zajęcia, które na prośbę rodziców będzie chciał/a zorganizować w szkole nauczyciel/ka. To mogą być zajęcia np. z edukacji obywatelskiej, globalnej, o prawach człowieka.

💣 Jeśli w szkole odbędą się zajęcia z edukacji seksualnej, zorganizowany zostanie tęczowy piątek albo dyskusja o Konstytucji, to dyrektor/ka szkoły mogą z tego powodu stracić pracę, a nawet pójść do więzienia.

💣 Dobrzy nauczyciele będą odchodzić ze szkół, bo nikt nie chce pracować w atmosferze strachu, ubezwłasnowolnienia i kontroli.

Zachęcamy do wyrażania poparcie dla Wolna Szkoła,

● publikowania w mediach społecznościowych zdjęcia z czerwoną ekierką i hasztagiem #WolnaSzkola,

● podpisania apelu do premiera, posłów/posłanek wzywającego do wycofania projektu dewastującego szkołę

● wysyłania indywidualnych maili z apelem o odrzucenie projektu ustawy do posłów/anek ze swojego okręgu