Źródła – logo

Ośrodek Działań Ekologicznych …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2005 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od początku tego roku jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że podatnik podatku dochodowego, czyli każdy z nas, ma możliwość przekazania 1% swojego podatku na Źródła, zamiast wpłacać do budżetu państwa.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego na działalność pożytku publicznego związaną z organizowaniem dla dzieci i młodzieży terenowej edukacji ekologicznej w ramach "Bardzo Zielonych Szkół". Pieniądze wpłacane na specjalnie wydzielone subkonto numer: 47 8780 1017 0030 2667 1000 0002 w całości zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów dzieci z gorzej sytuowanych rodzin. Dofinansowanie odbywa się na wniosek nauczyciela organizującego wyjazd. Często zdarza się, że nie wszystkie dzieci z zainteresowanej klasy są w stanie wziąć udział w naszych "zielonych szkołach". Dla pojedynczych dzieci samotne pozostanie w szkole, podczas gdy reszta klasy uczestniczy w ciekawej wycieczce, jest bardzo przykrym doświadczeniem. Do tej pory często namawialiśmy rodziców pozostałych dzieci, aby wspólnie sfinansowali wyjazd takim uczniom, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Teraz liczymy także na szczodrość podatników.

Więcej informacji tutaj >>>