Źródła – logo

Wydawnictwo "Zielone Brygady" …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

Wydawnictwo "Zielone Brygady" oraz Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych pragną zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim projekcie "Co każdy ze śmieciami ROBIĆ powinien". Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz ukształtowanie i utrwalenie w nich aktywnych postaw oraz pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych. Osiągniemy to wspólnie z nauczycielami, dla których przygotowaliśmy komplet pomocy dydaktycznych składający się z trzech bezpłatnych pozycji autorstwa dr Małgorzaty Grodzińskiej-Jurczak oraz mgr Marty Tarabuły-Fiertak.

Więcej informacji: http://zb.eco.pl/co-robic-ze-smieciami/