Źródła – logo

W grudniu ubiegłego roku …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

W grudniu ubiegłego roku nasza organizacja nawiązała współpracę z Urzędem Miasta Józefowa (Józefów k. Warszawy), w ramach której, na zlecenie burmistrza, rozpoczęliśmy kampanię edukacyjną skierowaną do mieszkańców gminy. Tematem akcji jest problem nasilającej się konsumpcji, a działania nasze obejmują warsztaty dla uczniów józefowskich szkół oraz artykuły w lokalnym piśmie samorządowym. Zajęcia, które odbyły się w grudniu, poruszały problem wzrastającej ilości śmieci, a ich głównym celem była promocja systemu selektywnej zbiórki odpadów organizowanej przez władze miasta.

W 39 warsztatach zrealizowanych jak dotąd w Józefowie wzięło udział ok. 1000 uczniów z 3 Józefowskich szkół. Grudniowe zajęcia były pierwszą częścią kompleksowej akcji edukacyjnej, która potrwa do końca bieżącego roku szkolnego i obejmie 4 cykle warsztatowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Akcja - finansowana władze miasta Józefowa - jest elementem Planu Gospodarki Odpadami realizowanego przez tę gminę.

. .
. .
. .