Źródła – logo

Warszawski oddział ODE Źródła …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

Warszawski oddział ODE Źródła rozpoczął realizację projektu "Sklep → Wysypisko. Ulica jednokierunkowa?" finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów z rejonu Warszawy i okolic. W jego ramach przewidziane są m.in. warsztaty nt. problemów nadmiernej konsumpcji i zagospodarowania odpadów, zbiórka surowców wtórnych w szkole, oraz zajęcia w sortowni odpadów. Przewidziane jest także szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej projektu.