Źródła – logo

Zapraszamy wszystkich …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków "Źródeł" na jubileuszowe walne zgromadzenie członków stowarzyszenia ODE Źródła, które odbędzie się dn. 9 lutego 2007 r. (piątek), w siedzibie stowarzyszenia w Łodzi prz ul. Więckowskiego 33 (sala konferencyjna, II piętro). Zebranie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, oprócz tego z okazji 10-lecia zawiązania stowarzyszenia przewidziano część rozrywkowo-konsumpcyjną.

Proponowana agenda zebrania

16.00 otwarcie zebrania, przedstawienie się członków i członkiń, sprawdzenie kworum i wybór prezydium

16.15 sprawozdanie ustępującego zarządu z działalności w roku 2006

16.30 sprawozdania koordynatorów projektów (wystąpienia po ok. 5 minut):

uwaga! wszystkie osoby chcące zaprezentować w tej części zebrania swoje działania prosimy o wcześniejszy kontakt i ewentualne dostarczenie prezentacji w PowerPoincie

17.30 sprawozdanie komisji rewizyjnej

17.40 dyskusja

17.50 głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego zarządu

18.00 zmiany statutu:

18.20 dyskusja nad przyszłością stowarzyszenia, nowymi projektami itp.
18.40 wybory zarządu na kadencję 2007-2010 19.00 część jubileuszowa z okazji 10-lecia stowarzyszenia

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailem karolina.baranowska@zrodla.org lub telefonicznie pod numerem 042 632 81 18 w godz. 9.00-15.00.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współorganizacji spotkania. Wszelkie inicjatywy i pomysły mile widzane.

Zapraszamy!