Źródła – logo

Ośrodek Działań Ekologicznych …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2005 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” uczestniczy w pracach Grupy Roboczej w ramach projektu "Zasada ekorozwoju w procesie wdrażania funduszy europejskich w Polsce"
finansowanego z NFOŚiGW prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group.
Zadaniem Grupy Roboczej jest opracowanie modelowej koncepcji zaprogramowania, utworzenia i działania ośrodka edukacji ekologicznej jako przykładu realizacji partnerskich przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska.

Szczegóły na stronie www.eko.podlasie.pl.