Źródła – logo

Zapraszamy …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

Zapraszamy nauczycieli-koordynatorów oraz innych nauczycieli zainteresowanych projektem "Parki i ogrody oczami młodzieży" na spotkania szkoleniowe w: Wrocławiu - 20 lutego, Krakowie - 22 lutego, Częstochowie - 27 lutego, Rybniku - 1 marca, Koninie - 13 marca, Poznaniu - 15 marca. Więcej szczegółów na stronie projektu www.parki.org. Zapraszamy!