Źródła – logo

Fundacja Ekologiczna ARKA po …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z partnerami organizuje 19 maja III Dzień Dobrych Uczynków. Jest to święto społecznych, bezinteresownych działań. Akcja skierowana jest, przede wszystkim, do młodzieży szkolnej oraz organizacji społecznych. Zainteresowanym prześlemy bezpłatne materiały promujące akcje. W ramach akcji zachęcamy do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz ludzi, zwierząt i przyrody. Podczas tegorocznej akcji szczególnie zachęcamy młodzież szkolną do pomocy wybranej przez nich organizacji społecznej. Zachęcamy także organizacje do otwarcia się i poszukania sprzymierzeńców ich działań właśnie wśród młodzieży szkolnej. W tym znaczeniu nasza akcja promuje wzorcowe postawy obywatelskie i społeczne oraz wolontariat. Proponujemy przeprowadzenie w szkołach rozmów z uczniami na temat tego, co to znaczy robić Dobre Uczynki, czym jest bezinteresowność w działaniu. Na stronie internetowej Fundacji Ekologicznej ARKA znajduje się lista proponowanych działań, jakie można podjąć w ramach akcji. Jednakże dowolność podejmowanych inicjatyw sprawia, że owa lista może zostać w każdej chwili poszerzona o nowe pomysły, nadsyłane przez zainteresowanych naszym świętem bezinteresowności. Następnie każda ze zgłoszonych szkół, organizacji czy instytucji zrealizuje 19 maja jeden, wybrany przez siebie pomysł. Relacje, które zamierzamy zebrać po Dniu Dobrych Uczynków zostaną zamieszczone w naszym biuletynie oraz na stronie internetowej. W roku 2007 zamierzamy wydać także broszurę „Księga Dobrych Uczynków”, a także stworzyć wystawę edukacyjną „Galeria Dobrych Uczynków” dotyczącą akcji. Składająca się z 12 plansz ekspozycja będzie umieszczana w trzech centrach handlowych, aby jak największa ilość osób mogła zapoznać się z jej treścią. Dlatego prosimy o robienie zdjęć z waszych akcji, które będziemy mogli wykorzystać w broszurze i wystawie. Na Wasze relacje czekamy do 15 czerwca.