Źródła – logo

Zapraszamy do zapoznania się …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2005 roku).

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową poświęconą łódzkim parkom. Strona podobnie jak właśnie wydana publikacja, jest elementem projektu "Spacery po zielonej Łodzi".
Celem projektu było zwrócenie uwagi na edukacyjną funkcję czyli możliwość wykorzystania zieleni w mieście do prowadzenia działalności dydaktycznej, zarówno przyrodniczej i ekologicznej jak i regionalnej i historycznej. Na stronie opisanych zostało pięć największych łódzkich parków tj. Źródliska (I i II łącznie), Poniatowskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza i 3 Maja. Każdy z nich opisany jest według tego samego schematu, tj. historia parku i najważniejsze o nim informacje, opis trasy ścieżki edukacyjnej z kolejnymi przystankami i sugestiami dla nauczycieli. Oprócz tego na stronie znajdują się scenariusze zajęć terenowych dla uczniów oraz karty pracy. Zachęcamy do nadsyłania swoich propozycji zajęć terenowych, opisów przeprowadzonych spacerów i dokumentacji fotograficznej, tak byśmy mogli zamieszczać je na stronie.


Zapraszamy: www.parki.zrodla.org.