Źródła – logo

Uwaga! Rozpoczynamy nabór do …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

ekoedukatorzy 2
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” ogłasza nabór chętnych do programu "EkoEdukatorzy 2 - program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego". Program skierowany jest do osób, które chcą zajmować się w swojej miejscowości szeroko rozumianą edukacją ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży.

Projekt zakłada przekazanie doświadczeń oraz metod i technik dla grup
edukacyjnych działających poza Łodzią. Od uczestników oczekujemy, że
stworzą w swojej miejscowości min. 2-3 osobową grupę, która będzie
prowadzić (np. w szkołach, domu kultury, w terenie itp.) działania
edukacyjne według metodologii Źródeł, ale z uwzględnieniem lokalnej
specyfiki, umiejętności i zainteresowań członków grupy itp. ODE
Źródła zapewnia wsparcie merytoryczne i organizacyjne, jak również
materiały dydaktyczne i plastyczne.

W ramach projektu odbędzie się sześciodniowe szkolenie (w dn. 12-17
listopada 2007 r. w Łowiczu) łączące trening teoretyczny z praktyką.
Zapraszamy chętnych z całej Polski. Szkolenie jest całkowicie
bezpłatne, w miarę możliwości będziemy też refundować koszty dojazdu.

Zgłoszenia przyjmujemy nie później niż do 22 października. Spośród
nadesłanych zgłoszeń wybierzemy ok. 30 osób. Więcej informacji o
projekcie oraz formularz zgłoszenia - na stronie
https://www.zrodla.org/ekoedukatorzy/