Źródła – logo

Uwaga! Walne Zgromadzenie …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2005 roku).

Uwaga! Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ODE Źródła odbędzie się w piątek 4 marca 2005 r. o godz. 18.00 w siedzibie stowarzyszenia (ul. Więckowskiego 33 pok. 310). Członków i sympatyków zapraszamy.

Zarząd ODE Źródła