Źródła – logo

Zapraszamy szkoły z regionu …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

Zapraszamy szkoły z regionu Warszawy, Łodzi i Poznania do udziału w projekcie "Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?".

Celem projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów w szkole i poza szkołą oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem problemów nasilającej się konsumpcji i wzrastającej ilości odpadów.

W ramach projektu nieodpłatnie OFERUJEMY:

Projekt ma charakter niekomercyjny. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz własnych środków organizacji.

Projekt przewidziany jest dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów. Realizowany będzie do końca bieżącego roku szkolnego. W projekcie weźmie udział 75 szkół z województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie (faksem, mailem, pocztą) wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na odwrocie. Zgłoszenia przyjmujemy także telefonicznie. Szkoła zgłasza do udziału w projekcie jedną klasę (bądź inną grupę uczniów, np. koło ekologiczne, liczącą nie mniej niż 10 osób).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem:

Agnieszka Bańkowska tel. 508 803 850

bądź w siedzibie ODE „Źródła” w Warszawie przy Al. Niepodległości 186, pod numerem 022 636 6910 lub e-mail: warszawa@zrodla.org

Do pobrania