Źródła – logo

ODE Źródła rozpoczyna kolejny …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

ODE Źródła rozpoczyna współpracę w kolejnym etapie ogólnopolskiego projektu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – tym razem przeprowadzimy monitoring 15 placówek handlowych prowadzących sprzedaż sprzętu elektrycznego lub elektronicznego (także internetową) sprawdzając m.in. czy prowadzą one odbiór zużytego sprzętu zgodnie ze stosownymi ustawami (http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/1495.htm w szczególności Rozdział 6 Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt). W przypadku wykrycia naruszeń ustaw nastąpi wystąpienie do dyrekcji firm o wyjaśnienia, a w przypadku dalszych naruszeń lub braku odpowiedzi – przedsięwzięcie działań prawnych i upublicznienie czarnej listy firm.

W pierwszym etapie monitoringu, kontrola w sklepach wielkopowierzchniowych wykazała niestety znaczne uchybienia ze strony dyrekcji firm. W wielu sklepach pracownicy w Punktach Obsługi Klienta , którzy powinni udzielać wszechstronnych informacji nie umieli tego zrobić. Personel był niezorientowany w kwestiach selektywnej zbiórki odpadów, a w prawie każdym markecie nie były spełnione wszystkie wymogi określone w ustawie o odpadach. Zdarzało się, że brakowało ogólnodostępnych pojemników z przeznaczeniem na szkło, papier i tworzywa sztuczne z których mogliby korzystać klienci. Były też sklepy gdzie nie zorganizowano punku przyjmowania zużytych baterii lub jeśli były pojemniki do tego służące to były niedostępne dla klientów. FWIE interweniowało jeśli wykryliśmy uchybienia i zarząd marketów musiał zastosować się do podanych wytycznych, np. Carrefour na szparagowej nie posiadający podczas kontroli pojemników do selektywnej zbiórki znakomicie się zrehabilitował i zakupił oraz ustawił w dostępnym dla kupujących miejscu stosowne kontenery. Podczas monitoringu znalazły się jednak sklepy, które wyróżniły się w pozytywny sposób np. sieć sklepów Tesco, posiadająca szczegółowe informacje na temat zasad selektywnej zbiórki na specjalnej i dobrze widocznej tablicy.

Obserwując przebieg projektu „Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi” można na prostym przykładzie pokazać, że działania organizacji pozarządowych odnoszą skutki.

Więcej informacji o projekcie: http://odpady.eco.pl/monitoring/index.htm