Źródła – logo

Tegoroczną pokojową Nagrodę …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla otrzymał były wiceprezydent USA Al Gore i oenzetowski Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu - poinformował Komitet Noblowski w Oslo. Nagrodę przyznano "za ich wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla środków, które są niezbędne do walki z takimi zmianami".

Fragment filmu "Niewygodna prawda":