Źródła – logo

Polska Zielona Sieć we …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Polska Zielona Sieć we współpracy z Grupą eFTe mają zaszczyt zaprosić Państwa na cykl spotkań konferencyjno-warsztatowych:
„Kupuj Odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.ekonsument.pl

Ruch na temat kształtowania zrównoważonych (etycznych, odpowiedzialnych) wzorców konsumpcji w Polsce jest jak dotąd w fazie narodzin, podczas gdy w wielu innych krajach Unii Europejskiej, odgrywa on bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw pro-środowiskowych wśród społeczeństwa. Działania edukacyjne w zakresie zrównoważonej konsumpcji leżą bowiem na pograniczu zainteresowań dwóch środowisk. Z jednej strony, ekologiczne organizacje pozarządowe prowadzą działania z zakresu edukacji ekologicznej, z drugiej zaś, pozarządowe organizacje konsumenckie – z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów. Brak integracji tych środowisk powoduje, że stan wiedzy społeczeństwa w zakresie zasad zrównoważonej konsumpcji jest w dalszym ciągu minimalny. Cykl spotkań, na które Państwa zapraszamy ma za zadanie przełamać tę barierę.

. 15 LISTOPADA 2007 r. (czwartek)

Warsztaty

16.00 Odpowiedzialny biznes

17.00 Alternatywy dla konsumpcjonizmu

18.00 Etyczne ubrania

19.00 Sprawiedliwy handel

21.00 Koncert AliceTea

w trakcie pokazy filmów

Brand New World

Akcja dla Globalnego Południa

We shope, who pays

ACE Bank

wystawy fotografii

To jest pycha – 7 uczynków konsumenckich

Życie w Ghanie

Modnie i etycznie

Gdzie: Warszawa, Chłodna 25

Kiedy: 16.00

16 LISTOPADA 2007 r. (piątek)

Konferencja

12.00 Wprowadzenie

12.30 Solidarna konsumpcja

14.15 Ekologiczna konsumpcja

16.15 Odpowiedzialny biznes

Gdzie: Warszawa, Collegium Civitas, PKiN, XII p.

Kiedy: 12.00-18.00

Podczas wszystkich wydarzeń zorganizowane zostaną stoiska informacyjne dla organizacji realizujących projekty z zakresu zrównoważonej konsumpcji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przedstawienia swojej działalności.

Kontakt:

Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz

tel.: 012 431 28 18, 0 607 88 80 82

fax: 012 431 28 08

e-mail: maria@zielonasiec.pl, g.krzystkiewicz@zielonasiec.pl