Źródła – logo

W dniach 15-17 października w …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

W dniach 15-17 października w Osieczanach pod Krakowem odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Zagospodarowanie odpadów w budżetach gmin” koordynowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Przedstawicielka Źródeł Ewa Kramek zaprezentowała referat na temat kosztów gospodarki odpadami w gminie Łódź.

Więcej informacji o projekcie oraz raporty wykonane przez przedstawicieli gmin na poniższych stronach internetowych:
http://odpady.eco.pl/monitoring/index.htm
http://odpady.eco.pl/monitoring/raporty

Konferencja stanowi integralną część projektu pn. "Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi" finansowanego przez Unię Europejską oraz Fundację im. Stefana Batorego.

Głównym celem projektu jest dokonanie dogłębnej analizy kosztów gospodarki odpadami w wybranych gminach, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, promocja najlepszych (najtańszych, najbardziej efektywnych ekonomicznie i proekologicznych) rozwiązań. A także:

  • identyfikacja i promocja „najlepszych praktyk” w zakresie efektywnego wykorzystania środków na zagospodarowanie odpadów, w szczególności ich selektywną zbiórkę finansowaną w budżetów gminnych,
  • przyjęcie rozwiązań (na poziomie gminnym i krajowym), które pozwolą na efektywne wykorzystanie środków na zagospodarowanie odpadów i nie doprowadzą do drastycznych podwyżek kosztów ponoszonych przez obywateli i gminy.