Źródła – logo

Wystawa „7 uczynków …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Wystawa pod tytułem "7 uczynków konsumenckich" zorganizowana przez regionalną konsultantkę do spraw zrównoważonej konsumpcji z ODE „Źródła” w ramach projektu "Kupuj odpowiedzialnie" odbyła się 19 października na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach V Festiwalu Obywatela. Uczestnicy Festiwalu dostali materiały dotyczącej odpowiedzialnej konsumpcji w postaci poradników "Dobre zakupy", "Jak kupować by nie dać się upolować?" oraz broszur informacyjnych.
Dzięki uprzejmości działaczy Obywatela wystawę składającą się z siedmiu plakatów, które w sposób obrazowy i ciekawy przedstawiają skutki niezrównoważonej konsumpcji - dla środowiska przyrodniczego (jego degradację), jak również dla innych sfer życia człowieka (jakość życia, zdrowie, prawa człowieka, sytuacja ekonomiczna na świecie) mogła być obejrzana przez uczestników festiwalu.