Źródła – logo

Już w marcu Centrum Edukacji …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Już w marcu rozpoczynamy realizację nowego programu pod roboczą nazwą „Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny”, promującego ekologię w skali lokalnej. Szkoły i samorządy zainteresowane aktywną promocją swojego regionu oraz wsparciem lokalnych działań młodych ludzi na rzecz ochrony środowiska – zapraszamy do współpracy!

Głównym celem programu jest stworzenie lokalnych koalicji wspierających działania proekologiczne młodych ludzi w ich najbliższej okolicy. Pomoże on społecznościom lokalnym zdobyć aktualną wiedzę na temat zasad ochrony środowiska naturalnego oraz globalnych powiązań i procesów związanych z jego wykorzystywaniem. Pokaże ekologiczne i społeczne skutki konkretnych wyborów konsumenckich i określonego stylu życia.

Przede wszystkim jednak ma zaktywizować młodych ludzi do działań związanych z ochroną środowiska w ich najbliższym otoczeniu, a także zapewnić im merytoryczne i organizacyjne wsparcie przy pomocy lokalnych władz.
W programie przewidziane są m.in. szkolenia i konferencje regionalne i ogólnopolskie, wsparcie ekspertów oraz pomoc merytoryczna poprzez coaching z wykorzystaniem specjalnie opracowanych materiałów i publikacji, a także interaktywnego serwisu internetowego.

Każda ze szkół i zespołów uczniowskich biorących udział w programie opracuje profesjonalną regionalną trasę turystyczną, promującą najciekawsze miejsca i skarby okolicznej przyrody. Uczniowie wezmą również udział w jej szerokiej promocji, m.in. przy pomocy patronujących akcji mediów, podczas ogólnopolskiej prezentacji projektów w Warszawie, a także na trasach wycieczkach opracowywanych wzajemnie przez uczniów ze szkół aktywnych w programie. Najciekawsze i najlepiej opracowane trasy trafią do „Przewodnika Eko-Turystycznego”, wydanego na koniec projektu.

Projekt będzie trwał dwa lata. Jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z grupą polskich partnerów – Organizacją Odzysku "Rekopol", Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, Grupą eFTe, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – oraz z fundacjami ekologicznymi z Islandii, Argentyny i Norwegii. Partnerem medialnym programu jest „Gazeta Wyborcza”.

Chętnych do wzięcia udziału w programie – przede wszystkim szkoły i samorządy, którym zależy na promocji swojego regionu i wspieraniu zaangażowania młodych ludzi w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, a także ekspertów zainteresowanych merytorycznym wsparciem projektu – zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji na stronach CEO: http://www.ceo.org.pl/

Projekt finansowany jest z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.