Źródła – logo

Zapraszamy wszystkich …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Ruszyła II edycja projektu Polskiej Zielonej Sieci "Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” za którego realizację w województwie łódzkim odpowiedzialna jest nasza organizacja. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005.

Celem projektu jest aktywna edukacja obywatelska w zakresie zrównoważonej konsumpcji, nastawiona na kształtowanie postaw proekologicznego konsumenta wśród młodzieży, połączona ze społeczną kampanią informacyjną. Jednym z głównych działań projektu jest prowadzony przez ODE Źródła Punkt informacyjno-edukacyjny.

Jeśli jesteś uczniem, studentem, nauczycielem, dziennikarzem lub po prostu odpowiedzialnym konsumentem chcącym pogłębić swoją wiedzę – przyjdź/zadzwoń/napisz do nas. Udzielimy Ci wszelkich informacji, poradzimy jak rozwiązać Twój konsumencki problem. Możesz też skorzystać z naszych materiałów edukacyjnych i biblioteczki wyposażonej w literaturę na temat zrównoważonej konsumpcji, sprawiedliwego handlu, zdrowej żywności,
rolnictwa ekologicznego, ekoznaków, recyklingu, zmian klimatycznych oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Lokalizacja PUNKTU: siedziba ODE „Źródła”

Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 11-15

Osoba odpowiedzialna: Ewa Kramek

tel. 042 632 0311, tel. kom.: 0 608 833 981

e-mail: ewa.kramek@zrodla.org

Na terenie całej Polski działa 10 regionalnych PUNKTÓW , informację o
nich można znaleźć na stronie internetowej www.ekonsument.pl