Źródła – logo

Centrum Informacji i Edukacji …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Zasady konkursu fotograficznego „Bałtyk w obiektywie”

Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku (CIEE). Konkurs prowadzony jest w ramach międzynarodowego projektu „Moving Baltic Sea” stworzonego przez niemiecką organizację Moviemiento. Koordynatorami przedsięwzięcia w Polsce są: CIEE i Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs, adresowany do wszystkich zainteresowanych, będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach: osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną lub tradycyjną maksymalnie 3 prace w formacie JPG o wymiarach minimum 5 milionów pikseli. Organizator konkursu sugeruje, w celu uzyskania wysokiej jakości wydruku prac fotograficznych przy ich wielokrotnym powiększeniu, przesyłanie plików o jak największych formatach. Prace należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2008 r. pocztą elektroniczną na adres: ciee@ciee-gda.pl lub na płytach CD na adres: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Straganiarska 43-46, 80-837 Gdańsk, wg wzoru:

W nazwie zdjęcia:

Osoby pełnoletnie: p_nazwisko_imię_nrzdjecia.jpg

Osoby niepełnoletnie: n_nazwisko_imię_nrzdjecia.jpg

W temacie e-mail lub na kopercie:

Konkurs fotograficzny „Bałtyk w obiektywie”

Prosimy o załączenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Oceny prac dokona jury, w terminie do 30 maja 2008 r. Organizatorzy przewidują trzy nagrody główne w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Wybrane prace będą opublikowane na stronie www.ciee-gda.pl i magazynie Plotki oraz wystawione na terenie Gdańska.

Regulamin dostępny jest do wglądu pod adresem: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Straganiarska 43-46, 80-837 Gdańsk i na stronie www.ciee-gda.pl