Źródła – logo

Walne Zgromadzenie Członków …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia ODE Źródła odbędzie się dn. 29 marca (sobota) o godz. 17.00 w siedzibie stowarzyszenia w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków!