Źródła – logo

Solidarni z Tybetem! Co można …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Solidarni z Tybetem!

solidarni z tybetem
Co można zrobić? Czytaj na stronie http://ratujtybet.org. Tu też znajdziesz aktualne wiadomości na temat sytuacji w Tybecie i informacje o działaniach, które możemy podjąć.
Podpisz list protestacyjny do Ambasady Chińskiej w Polsce tutaj
Odeślij swoją chińską koszulkę do Chin - akcja "made in china"
Przyłącz się do TheColorOrange.net. Wywieś flagę Tybetu (do pobrania tutaj) Miej coś pomarańczowego na znak solidarności z Tybetem.
Więcej informacji na stronach: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka http://www.hfhrpol.waw.pl/Tybet/, Gazety Wyborczej www.gazetawyborcza.pl – Tybet, Stowarzyszenia Studenci dla Wolnego Tybetu http://www.sft.org.pl/