Źródła – logo

Zapraszamy nauczycieli szkół …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty metodyczne pt. "Gry i zabawy z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej i regionalnej" organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Warsztaty odbędą się 16 kwietnia 2008 w godz. 14-17 w Parku Źródliska w Łodzi w
(zbiórka o godz. 13.45 przy wejściu do parku od strony Placu Zwycięstwa/ul. Targowej, przy Muzeum Kinematografii). Zgłoszenia przyjmowane są w ŁCDNiKP pod numerem 042 678 10 85 do dnia 14 kwietnia 2008r.