Źródła – logo

Wyniki konkursu "Szkolne …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

rysunek Wyniki konkursu "Szkolne ogrody - zielone pracownie!
Na konkurs wpłynęło 66 opisów ogródków dydaktycznych mieszczących się przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach. Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele ODE Źródła, metodyk oraz projektanci z Pracowni Sztuki Ogrodowej, zapoznało się ze wszystkimi opisami i wnikliwie oceniło ich: walory przyrodnicze, estetykę (na podstawie nadesłanych fotografii), organizację pracy związanej z funkcjowaniem ogródka, wykorzystanie ogródka do pracy dydaktycznej oraz ciekawe pomysły związane z urządzeniem i wykorzystaniem ogródka. W wyniku oceny jury przyznało jedną pierwszą, dwie drugie i dwie trzecie nagrody. Dodatkową nagrodę otrzymał ogródek wyłoniony przez internautów w głosowaniu.

zobacz wyniki