Źródła – logo

Rozpoczynamy realizację …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

psubraty
Rozpoczynamy realizację projektu edukacji humanitarnej "Psubraty" skierowanego do uczniów łódzkich szkół. Głównym celem projektu jest uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt oraz zmotywowanie jej do aktywnego podjęcia działań na rzecz zwierząt. W ramach projektu odbędzie się szkolenie dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, szkoły otrzymają zbiór scenariuszy zajęć dla nauczycieli, a wszyscy uczniowie poradnik "Jak pomóc zwierzętom?", szkoły przygotują raport dotyczący sytuacji zwierząt oraz zorganizują debatę. Więcej informacji nt. projektu i jego pilotażowego przebiegu w Warszawie w 2007 roku na stronie zwierzeta.zrodla.org Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wypełnij formularz zgłoszeniowy , zapraszamy!