Źródła – logo

Czas na małe podsumowanie …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Małe podsumowanie roku 2007

W roku 2007 nasze działania obejmowały przede wszystkim realizację projektów:

 1. Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej (Łódź, Warszawa)
 2. Bardzo Zielone Szkoły
 3. Parki i ogrody oczami młodzieży
 4. Sklep → wysypisko = ulica jednokierunkowa?
 5. Szkolne ogrody – zielone pracownie
 6. EkoEdukatorzy 2 – program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego
 7. Psubraty. Ochrona humanitarna zwierząt
 8. Co młody konsument wiedzieć powinien?
 9. Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi
 10. Akcja “Góra Śmieci Rośnie”

  oraz inne działania

W 2007 roku przeprowadziliśmy:

 • 92 warsztaty ekologiczne w szkołach i przedszkolach, łącznie udział wzięło około 2410 uczniów.
 • 10 warsztatów ekologicznych i przyrodniczych w terenie, w których udział wzięło łącznie około 250 osób.
 • 7 warsztatów edukacji regionalnej, w których udział wzięło łącznie około 180 osób.
 • 285 warsztatów (w cyklu 3 warsztatów) z zakresu gospodarki odpadami i zrównoważonej konsumpcji, w których udział wzięło ok. 2450 uczniów w ramach projektu „Sklep-> wysypisko = ulica jednokierunkowa?”
 • 20 wycieczek po sortowni odpadów, w których wzięło udział około 430 uczniów
 • 40 warsztatów w całej Polsce w ramach projektu „Ekoedukatorzy 2 – program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego (w roku 2008 kolejnych 120 warsztatów) łącznie dla około 900 uczniów
 • 60 warsztatów w ramach projektu „Psubraty. Ochrona humanitarna zwierząt”, łącznie dla około 1400 uczniów

  W 2007 roku Dyplom Młodego Ekologa otrzymało 20 klas, łącznie około 700 uczniów.

  W 2007 roku zorganizowano wyjazdy na Bardzo Zielone Szkoły dla 14 klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w sumie dla 750 uczniów z różnych zakątków Polski.

  W 2007 roku pracownicy dydaktyczni Ośrodka zorganizowali i przeprowadzili następujące szkolenia:

 • 3 szkolenia w ramach projektu “Psubraty. Ochrona humanitarna zwierząt”, łącznie 15 godzin
 • 9 szkoleń w ramach projektu “Parki i ogrody oczami młodzieży”, łącznie 45 godzin
 • 6 szkoleń w ramach projektu “Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?”, łącznie 26 godzin
 • 6-dniowe szkolenie w ramach projektu “EkoEdukatorzy”, łącznie 60 godzin

  W ogólnopolskich projektach edukacyjnych w 2007 roku wzięło udział:

 • 396 szkół w projekcie „Parki i ogrody oczami młodzieży”
 • 95 szkół w projekcie „Sklep → wysypisko = ulica jednokierunkowa?”
 • 62 różne placówki oświatowe w projekcie „Szkolne ogrody – zielone pracownie”
 • oraz 60 szkół w warszawskim projekcie „Psubraty. Ochrona humanitarna zwierząt”

  W roku 2007 opracowano:

 • 10 scenariuszy zajęć w ramach projektu “Psubraty. Ochrona humanitarna zwierząt”
 • 14 scenariuszy zajęć w ramach projektu “EkoEdukatorzy. Program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego
 • 8 scenariuszy zajęć w ramach projektu “Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?”
 • skrypt “Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce” w ramach projektu “Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?”
 • wytyczne do projektu “Psubraty. Ochrona humanitarna zwierząt”

  W 2007 roku wydane zostały następujące publikacje

 • "Parki i ogrody woj. dolnośląskiego” z filmem dokumentalno-edukacyjnym pod tym samym tytułem (DVD wkładka do książki)
 • “Parki i ogrody woj. śląskiego”
 • “Parki i ogrody woj. małopolskiego”
 • “Parki i ogrody woj. wielkopolskiego”
 • “Parki i ogrody woj. zachodniopomorskiego”
 • G. Świderek, „Psubraty. Ochrona humanitarna zwierząt”
 • A. Bańkowska, M. Pawełczak “ABC segregacji”
  oraz kalendarz ścienny “Psubraty” 2008, zakładki, kalendarzyki listkowe, pocztówki, plany lekcji – klucze do rozpoznawania pospolitych drzew.