Źródła – logo

Zapraszamy nauczycieli na …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Zapraszamy nauczycieli na spotkania informacyjne nt. tworzenia szkolnych ogrodów dydaktycznych pt. "Szkolne ogrody - zielone pracownie". Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 sierpnia od godz. 12.00 w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu (ul. Tuwima 2) przy okazji dorocznej konferencji dla nauczycieli. Wszyscy uczestnicy otrzymają publikację "Szkolne ogrody - zielone pracownie" w której piszemy o tym dlaczego warto i jak z głową założyć ogródek przyszkolny oraz prezentujemy 10 ogródków wyłonionych w konkursie na najciekawszy ogródek. Informacje o kolejnych spotkaniach już wkrótce. Zapraszamy