Źródła – logo

Nabór szkół do nowej edycji projektu „Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?”

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” zaprasza szkoły z terenu Warszawy, Łodzi, Krakowa i Poznania do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa? ”. Projekt, realizowany jest na terenie 4 województw, jest przedsięwzięciem z zakresu edukacji ekologicznej, którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów w szkole i poza szkołą oraz osobistej odpowiedzialności dzieci i młodzieży za środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem problemów nasilającej się konsumpcji i wzrastającej ilości odpadów.

W ramach projektu bezpłatnie zapewniamy:

Program „Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa? ” jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, a udział w nim jest dla szkół całkowicie bezpłatny. Informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.recykling.edu.pl. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.