Źródła – logo

Październik - miesiącem zwierząt

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM ZWIERZĄT

oku na początku października obchodzony jest Światowy Tydzień Zwierząt. Dodatkowo 1 października obchodzony jest Światowy Dzień Ptaków i Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, 2 października - Europejski Dzień Ptaków i Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, 4 października wypada Dzień św. Franciszka a zarazem Światowy Dzień Zwierząt. Tego dnia rozpoczyna się Światowy Tydzień Zwierząt. Ustanowiony został pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku, nieprzypadkowo wybrano tę datę, otóż została ona wybrana na pamiątkę rocznicy śmierci (3 października) św. Franciszka z Asyżu, przez Kościoły chrześcijańskie uznawanego za patrona zwierząt. Ponadto październik uznany jest Między-narodowym Miesiącem Dobroci dla Zwierząt.

Obecnie stosunek społeczeństwa do zwierząt jest o wiele lepszy niż w czasach Franciszka z Asyżu. Również prawo przewiduje sankcje karne za znęcanie się nad zwierzętami czy ich nieuzasadnione zabijanie. Warto jednak pamiętać, że w naszej kulturze część zwierząt uważanych jest za lepsze od pozostałych, bardziej zasługujących na szacunek czy opiekę.

W trakcie rozmaitych dni czy tygodni poświęconych zwierzę-tom, zwykle pamięta się jedynie o tych “lepszych” zwierzętach, wzruszając się losem bezpańskich psów, głodnych kotów czy maltretowanych koni. A przecież obok nas żyją tysiące innych gatunków i często ich los jest równie tragiczny.

aszamy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warszta-tach poświęconych i tym najbliższym nam przyjaciołom: psom, kotom, chomikom… a także wszystkim innym zwierzę-tom zamieszkującym nasz świat. Celem zajęć ma być zwró-cenie uwagi na równość zwierząt i na warunki życia ich wszystkich. Ponadto celem jest wzbudzenie zainteresowania życiem zwierząt nas otaczających, pobudzenie wrażliwości na los zwierząt, zaktywizowanie do działań na rzecz poprawy warunków życia zwierząt, zdobycie praktycznej wiedzy do takich działań.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć rucho-wych, plastycznych, parateatralnych, zajęcia w naszym ośrodku dodatkowo uzupełnione zostaną krótkimi filmami i prezentacjami multimedialnymi. Na naszych warsztatach uczniowie się nie nudzą, gdyż uczą się poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo.
Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych (przy tej samej tematyce stosowane są inne metody). Ze względu na formy pracy, grupy powinny liczyć od 20 do 30 osób. Zajęcia trwają 90 minut (dwie godziny lekcyjne) i odbywają się u nas w ośrodku „Zielona 27” lub w Państwa szkole.

Koszt zajęć w naszym ośrodku "Zielona 27" to symboliczna złotówka od osoby na pokrycie kosztu materiałów do zajęć. Uwaga! Na zajęcia w ośrodku „Zielona 27” prosimy zabrać obuwie na zmianę. W czasie zajęć nauczycieli zapraszamy na filiżankę kawy lub herbaty i do skorzystania z czytelni.

Klasy zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 042 632 81 18, kom. 507 575 535

PROPOZYCJE ZAJĘĆ

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi
W trakcie zajęć uczestnicy uświadomią sobie zagrożenia, jakie czyhają na zwierzęta we współczesnym świecie i po-znają środki i metody działań ludzkich, które nie wpływają niekorzystnie na życie zwierząt. Uczniowie porównują także życie ludzi i zwierząt, znajdują podobieństwa i różnice. Zajęcia obejmują dyskusję, zabawy plastyczne i parateatralne, uczą empatii.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, gimnazjum

Egzotyczni więźniowie

Uświadomienie uczestnikom pochodzenia różnych gatunków zwierząt, ich potrzeb życiowych, optymalnych warunków życia. Zapoznanie uczestników z prawem dot. handlu egzotycznymi zwierzętami oraz uświadomienie obowiązków, na które nałożone zostały na posiadaczy zwierząt egzotycznych. Podczas zajęć poruszony zostanie problem nielegalnego handlu zwierzętami chronionymi. Zastanowimy się nad skutkami takiego działania człowieka, jakie ma miejsce obecnie i nad sposobami przeciwdziałania. Ponadto zastanowimy się nad motywacjami ludzi do posiadania zwierząt w domach oraz nad potrzebami i warunkami koniecznymi do tego by zwierzę było zdrowe i szczęśliwe.

Grupa wiekowa: począwszy od IV klasy SP

Zwierzęta z różnych stron świata

Zajęcia poświęcone są zwierzętom zagrożonym wyginięciem tak w Polsce jak i na świecie. Mają na celu uporządkowanie wiadomości na temat wybranych zwierząt, ich warunków życia, miejsca występowania. Zwrócenie uwagi na rolę przy-stosowania się wybranych gatunków do warunków życia. Podczas zajęć uczestnicy poszerzają, a przede wszystkim praktycznie wykorzystują swoją wiedzę geograficzną i biolo-giczną. Najważniejszym elementem zajęć jest zrozumienie, iż wszystkie żyjące organizmy mają taką samą wartość eko-logiczną i swoje miejsce w łańcuchu życia.

Grupa wiekowa: począwszy od IV klasy SP

Nasi najbliżsi krewni

Warsztaty mają na celu uświadomienie bliskości – pokre-wieństwa pomiędzy ludźmi a małpami człowiekowatymi, a co za tym idzie pobudzenie do refleksji nt. praw tych zwierząt i relacji łączących ludzi i małpy człowiekowate. Uwaga! Przed zajęciami nie należy zdradzać uczniom tematu, jakim będą się zajmować!

Grupa wiekowa: począwszy od VI klasy SP

Fascynujące zwierzęta

Podczas zajęć zajmiemy się zwierzętami nie cieszącymi się sympatią większości z nas. Zastanowimy się nad tym, czemu niektóre stworzenia budzą w nas strach, wstręt czy odrazę. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na bogactwo świata zwierząt i jego różnorodność, ukazanie fascynujących cech zwierząt nie cieszących się popularnością, oraz niwelowanie uprzedzeń do tych zwierząt.

Grupa wiekowa: począwszy od IV klasy SP

Kupuj jajka od szczęśliwych kur

Celem pierwszej części warsztatów jest zachęcenie do świa-domego zakupu jaj, wybierania jaj nie pochodzących z cho-wu klatkowego. W drugiej części zajmiemy się znaczeniem jajka w kulturze, uczniowie poznają symbolikę jaj i tradycje z nimi związane, udekorują jajko, zagrają w tradycyjną zabawę wielkanocnę - walatkę. Na zakończenie zaplanowane jest wspólne spożycie jajecznego drugiego śniadania. Uwaga - na zajęcia każdy uczeń przynosi jedno ugotowane na twardo nie obrane jajko (w skorupce!).

Grupa wiekowa: począwszy od kl. III SP

Czy wilk jest zły a lis chytry? - zwierzęta w kulturze

Zajęcia mają na celu uświadomienie uczestnikom źródeł stosunku człowieka do zwierząt w różnych kulturach. Pod-czas zajęć będzie mowa m.in. o stereotypach, roli zwierząt w kulturze (zwierzęta w literaturze, sztukach plastycznych, piosenkach, filmie, porzekadłach, reklamie itd.)

Grupa wiekowa: począwszy od IV klasy SP