Źródła – logo

Serdecznie zapraszamy do …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2005 roku).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium "Zazielenić Fundusze. Społeczny Monitoring Funduszy Ochrony Środowiska w Polsce" pod patronatem Ministra Środowiska Jerzego Swatonia. Seminarium odbędzie się w piątek, 6 maja 2005r. w godz. 11.30-15.30 w Ministerstwie Środowiska w Warszawie, ul. Wawelska 52/54 w Sali nr 324.

Celem seminarium jest prezentacja Raportu "Zazielenić Fundusze. Społeczny monitoring funduszy ochrony środowiska w Polsce" oraz poddanie go publicznej dyskusji z udziałem przedstawicieli funduszy ochrony środowiska, parlamentarzystów, administracji publicznej oraz organizacji ekologicznych, a w dłuższej perspektywie podjęcie działań zmierzających do usprawnienia systemu poprzez promowanie najlepszych rozwiązań i eliminowanie nieprawidłowości.

Raport jest rezultatem badań przeprowadzonych przez Zwiazek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w zakresie dostępu do informacji, przedstawicieli POE w radach nadzorczych funduszy oraz finansowania edukacji ekologicznej w odniesieniu do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie całego kraju. Raport zawiera podstawy prawne, przegląd praktyk stosowanych w poszczególnych funduszach wraz z ich analiza oraz rekomendacje na przyszłość. Szczególnie istotnym elementem programu seminarium będzie prezentacja na temat aktualnie przeprowadzanej nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska, która wprowadza duże zmiany w zakresie funkcjonowania funduszy.

Treść raportu dostępna jest na stronie www.wfos.info