Źródła – logo

Konkurs NAJLEPSZE PROJEKTY

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

KONKURS „NAJLEPSZE PROJEKTY”

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć wraz z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „NAJLEPSZE PROJEKTY”. Celem konkursu jest promocja projektów wykorzystujących Fundusze Europejskie, które w sposób modelowy i efektywny przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju kraju na poziomie regionalnym i lokalnym.

W konkursie zostanie wyłonionych 16 projektów (po jednym z każdego województwa). Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie objazdowej „Najlepsze Projekty”. Wystawa prezentowana będzie w całej Polsce, w przestrzeni miejskiej 16 miast wojewódzkich wiosną 2009 r.

Dodatkowo, wszystkie projekty, które uzyskają ponad 50% dostępnych punktów będą promowane na portalu www.ekoprojekty.pl.

Konkurs skierowany jest do beneficjentów Funduszy Europejskich, głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych i biznesu.

Przy wyborze „Najlepszych Projektów” wzięte zostanie pod uwagę:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi materiałami o projekcie należy nadsyłać na adres:
Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 26a, 31-014 Kraków
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Najlepsze Projekty”
oraz
drogą mailową na adres: europejskie@zielonasiec.pl (tylko formularz zgłoszeniowy)

Termin upływa: 22 grudnia 2008 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursowym.

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje nt. konkursu znajdują się na stronie www.ekoprojekty.pl

Kontakt:

Małgorzata Krzystkiewicz

email: g.krzystkiewicz@zielonasiec.pl

tel: 012 431 28 08


Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.