Źródła – logo

Konferencja metodyczna - Rozwój edukacji ekologicznej

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Przedstawicielki Źródeł wzięły udział w Konferencji metodycznej "Rozwój edukacji ekologicznej w szkole podstawowej i przedszkolu", zorganizowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 9 października 2008. Podczas konferencji zaprezentowana została oferta warsztatów, szkoleń, zielonych szkół oraz najnowsze projekty edukacyjne Źródeł. W konferencji udział wzięło około 60 nauczycieli.