Źródła – logo

Najbliższe szkolenia dla nauczycieli

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem najbliższych szkoleń organizowanych przez ODE Źródła.

24.10.2008, godz. 12:30-16:45, Kraków, ul. Św. Filipa 23/6

szkolenie dla szkolnych koordynatorów projektu "Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?", dot. tematyki konsumenckiej i odpadowej. Szkolenie bezpłatne. Szczegółowe informacje: warszawa@zrodla.org, Michał Pawełczak 609 977 941 i Piotr Mazurek 609 162 149

27.10.2008, godz. 13:00-17:00, Łódź, ul. Zielona 27 (w siedzibie ODE „Źródła”)

szkolenie dla szkolnych koordynatorów projektu "Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?". Istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bez udziału w projekcie. Szkolenie bezpłatne. Szczegółowe informacje: warszawa@zrodla.org, Michał Pawełczak 609 977 941 i Piotr Mazurek 609 162 149

5.11.2008, godz. 10:00-14:00, Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 (sala na V piętrze wieżowca za Rotundą)

szkolenie dla szkolnych koordynatorów projektu "Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?". Szkolenie bezpłatne. Szczegółowe informacje: warszawa@zrodla.org, Michał Pawełczak 609 977 941 i Piotr Mazurek 609 162 149

5.11.2008, godz. 12:00-16:00, Wołomin (na zlecenie Referatu Ochrony Środowiska UM Wołomin)

"Mała ekologia" oraz "Co zrobić by szkoła była ekologiczna?", szkolenie dla nauczycieli opiekunów Zielonych Grup (przedszkola) i Zielonych Klas (szkoły podstawowe i gimnazja)

6.11.2008, godz. 14.00-16.00, Łódź, ul. Zielona 27 (w siedzibie ODE „Źródła”)

"Kupuj odpowiedzialnie" - bezpłatne szkolenie otwarte dla zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych, prezentacja warsztatów dot. konsumpcji, pokaz filmu nt. sprawiedliwego handlu, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Szkolenie organizowane we współpracy z ŁCDNiKP. Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie Źródeł, tel. 042 632 81 18, edukacja@zrodla.org

7.11.2008, godz. 16:00-20:00, Poznań, ul. Kościuszki 79 (sala obok Biblioteki Ekologicznej, wejście od dziedzińca)

szkolenie dla szkolnych koordynatorów projektu "Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?". Szkolenie bezpłatne. Szczegółowe informacje: warszawa@zrodla.org, Michał Pawełczak 609 977 941 i Piotr Mazurek 609 162 149

19.11.2008, godz. 12:00-16:00, Wołomin (na zlecenie Referatu Ochrony Środowiska UM Wołomin)

"Gry i zabawy ekologiczno-przyrodnicze w terenie" oraz "Szkolne ogrody dydaktyczne", szkolenie dla nauczycieli opiekunów Zielonych Grup (przedszkola) i Zielonych Klas (szkoły podstawowe i gimnazja)