Źródła – logo

Konferencja: Biuletyn Informacji Publicznej w organizacjach pozarządowych

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

25 listopada w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego odbyła się konferencja „Biuletyn Informacji Publicznej w organizacjach pozarządowych. Kolejny uciążliwy wymóg czy sensowne rozwiązanie na rzecz przejrzystości?”

Podczas konferencji podjęty został m.in. temat niewypełniania przez trzeci sektor obowiązku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Poza tym uczestnicy zastanawiali się będą nad celami wprowadzenia Biuletynu przez ustawodawcę i jego znaczeniem dla zwiększania przejrzystości. Zastanawiano się czy wymagania techniczne BIPów są w ogóle możliwe do spełnienia dla organizacji pozarządowych.

Konferencja była okazją do pozielenienia się pierwszymi doświadczeniami z prowadzenia BIP przez NGO-sy. Z pośród zaledwie kilku Biuletynów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, pierwszym jaki został uruchomiony (w październiku 2008 r.) był BIP Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” http://bip.zrodla.org. Praktyczne spostrzeżenia i uwagi przekazał redaktor naszego Biuletynu - Krzysztof Wychowałek. Zobacz prezentację.

Więcej o dostępie do informacji publicznej: http://www.informacjapubliczna.org.pl/.