Źródła – logo

Przedłużony termin zgłoszeń do konkursu Najlepsze Projekty

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2011 roku).

Przedłużony termin zgłoszeń do konkursu Najlepsze Projekty

W konkursie zostanie wyłonionych 16 projektów (po jednym z każdego województwa). Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie objazdowej „Najlepsze Projekty”. Wystawa prezentowana będzie w całej Polsce, w przestrzeni miejskiej 16 miast wojewódzkich wiosną 2009 r.

tkowo, wszystkie projekty, które uzyskają ponad 50% dostępnych punktów będą promowane na portalu www.ekoprojekty.pl.

Konkurs skierowany jest do beneficjentów Funduszy Europejskich, głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych i biznesu.

wyborze „Najlepszych Projektów” wzięte zostanie pod uwagę:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi materiałami o projekcie należy nadsyłać na adres:

Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Najlepsze Projekty”

oraz mailem na adres: europejskie@zielonasiec.pl (tylko formularz zgłoszeniowy)

Termin upływa: 22 grudnia 2008 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu można pobrać www.ekoprojekty.pl

ontakt:

Małgorzata Krzystkiewicz

email: g.krzystkiewicz@zielonasiec.pl

tel: 012 431 28 08