Źródła – logo

I Spotkanie Partnerstwa oraz II Spotkanie Rady Partnerstwa

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

I Spotkanie Partnerstwa oraz II Spotkanie Rady Partnerstwa - agenda

Program Spotkania Rady Partnerstwa oraz Partnerstwa w ramach kampanii

BAŁTYK JEST W POLSCE. BAŁTYK JEST W EUROPIE.

12.02.2009 - Spotkanie Rady Partnerstwa dla Bałtyku

Omówienie aktualnej sytuacji związanej z nieraportowanymi, nielegalnymi i nieregulowanymi połowami NNN (ang. IUU) oraz diagnoza sytuacji z różnych punktów widzenia (organizacje pozarządowe, środowiska rybackie, strona rządowa). Spotkanie ma charakter warsztatu, będącego próbą wypracowania wspólnych założeń strategicznych wobec połowów NNN.

10.00 - powitanie - Stowarzyszenie Eko-Unia

10.15 - 10.45 „Raport z badania systemu kontroli rybołówstwa w Polsce” - Jakub Szumin,Federacja Zielonych Gaja

10.45 - 11.15 "Zwalczanie połowów NNN”- Alicja Zielińska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybołówstwa

11.15 - 11.45 „Rola Aukcji Rybnej w Ustce i polskich Lokalnych Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb w procesie wyeliminowania nieraportowanych, nielegalnych i nieuregulowanych połowów ryb" - Wiesław Kamiński, Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o.

11.45 - 12.15 przerwa kawowa

12.15- 12.45 Podsumowanie diagnozy problematyki NNN oraz przypomnienie ustaleń spotkania organizowanego przez FISH w Warszawie 16.12.08

12.45 -14.00 Warsztat wytyczający elementy strategii wobec połowów NNN (I część)

14.00- 14.45 Obiad

14.45- 16.15 Warsztat (II część). Proponowane działania strategiczne w perspektywie: krótkoterminowej (2-3 lata) i długoterminowej (10-20 lat).

13.02.2009 - Spotkanie Partnerstwa dla Bałtyku

10.00 - przekazanie ustaleń i przebiegu Rady Partnerstwa

10.30 - 11.15 Propozycja Komisji Europejskiej do nowej regulacji w rybołówstwie (European Comission proposal for New Control
Regulation for fisheries COM(2008)721)- Jenny Fors, The Fisheries Secretariat

11.15 - 12.00 Prezentacja zmian Wspólnej Polityki Rybackiej (Presentation on CFP reform)- Niki Sporrong, The Fisheries Secretariat

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 - 13.30 Prezentacja wdrażania dyrektywy Strategia Morska- przedstawiciel GIOŚ

13.30 – 14.30 Obiad