Źródła – logo

Walne Zgromadzenie Członków ODE Źródła

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków ODE Źródła na Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia, które odbędzie się dn. 29 marca (niedziela) o godz. 18.00 w siedzibie stowarzyszenia w Łodzi przy ul. Zielonej 27. Zapraszamy!